Liikennekaari http://jeremiaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/161488/all Thu, 28 Jun 2018 10:26:48 +0300 fi Postiyrityksille velvoite luovuttaa jakelureittitiedot - hankala Postille http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257528-postiyrityksille-velvoite-luovuttaa-jakelureittitiedot-hankala-postille <p>Liikenne- ja Viestintäministeriön <a href="https://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=269648">luonnoksessa hallituksen esitykseksi</a> esitetään postiyrityksille velvollisuutta luovuttaa avoimen rajapinnan kautta jakelureittitietonsa sekä mm tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikatauluista ja kellonajoista. Vaikka laki koskisi kaikkia noin viittätoista postipalvelulain alaista yritystä, niin tietojen kattavuutensa vuoksi laki hyödyttäisi ainakin alkuvaiheessa lähinnä Postin kilpailijoita.</p><p>Tietojen luovutuksesta todetaan:</p><p>&quot;<em>Postiyrityksen on luovutettava olennaiset tiedot postipalveluiden ja jakelutoiminnan tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä näiden lisäksi sellaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten, jonka tavoitteena on muiden kuin posti- tai jakelutoimintaa koskevien palveluiden tarjoaminen tai kehittäminen</em>.&quot;</p><p>Kehittämis- ja innovointitoimintaa koskeva osuus mahdollistaisi varsin monenlaisen toimijan tietojen saamisen käyttöönsä.</p><p><strong>Postin mukaan jakelureittitiedot liikesalaisuuksia</strong></p><p>Posti on arvatenkin ollut <a href="https://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=272563">lausunnossaan</a> hyvin kriittinen ja tämän voi hyvin ymmärtää. Posti toteaa tietojen luovuttamisesta seuraavaa:</p><p>&quot;<em>Kilpailukyvyn kannalta postiyritykset pitävät reittisuunnittelua ja sen lopputuloksia liikesalaisuutena. Lakiluonnos tarkoittaisi velvoitetta liikesalaisuuksien luovuttamiseen muille, mikä vähentäisi Postin omistaja-arvoa ja hyödyttäisi eniten Suomeen pyrkiviä kansainvälisiä suuryrityksiä. Tietojen jakaminen lähes ilmaiseksi johtaa investointihalukkuuden vähenemiseen, heikentää digitalisaatiokehitystä ja Postin kilpailukykyä.&quot;</em></p><p>Hallituksen luonnoksen vaikutusarvioineissa kerrotaan tavoitteena &rdquo;<em>tasoittaa Postin pitkäaikaisen hallitsevan markkina-asemantakia syntynyttä tiedollista epäsuhtaa postimarkkinoilla</em>&rdquo;. Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu, sillä toisaalta Postilla on ollut velvoite syrjäseuduilla yms tuottaa palveluja, mikä ei suinkaan ole ollut taloudellinen etu. Muilla toimijoilla ei ole yhtä kattavaa tietoa ja nyt ne pitäisi luovuttaa heille.</p><p>Tähän toteamukseen hallituksen luonnoksessa en juurikaan usko:</p><p>&quot;<em>Ehdotettu postipalvelujen olennaisia tietoja koskeva sääntely saattaa kuitenkin tuottaa sellaisia uusia palveluita, joista myös kotitaloudet hyötyvät. Merkittävimpiä tämän tyyppisten epäsuorien vaikutusten on arvioitu olevan haja-asutusalueilla, joissa tietojen avaaminen voisi johtaa esimerkiksi jakelutoiminnan tehostumiseen.</em>&quot;</p><p>Tälle arviolle ei luonnoksessa esitetä mitään lisäperusteluja enkä itse oikein usko, että kaupallisten toimijoiden intressit olisivat juuri siellä.</p><p><strong>Mahdolliset turvallisuusuhat</strong></p><p>Posti toteaa lausunnossaan:</p><p>&quot;<em>Luovutettavia tietoja olisivat luonnoksen perustelujen mukaan myös tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikatauluista ja kellonajoista. Posti toteaa, että mainittuja tietoja ei voi velvoittaa luovuttamaan, sillä tällaisen tiedon leviäminen on turvallisuusriski sekä työntekijöiden että omaisuuden suojan kannalta</em>.&quot;</p><p>Kun tietoja voidaan luovuttaa myös innivointi- ja kehitystoimintaa tekeville tahoille tarkoittaa se melkoista kirjoa erilaisia toimijoita, joille tieto voitaisiin luovuttaa. Itse jaan kyllä Postin huolen siitä, että tietoja voitaisiin myös pahimmassa tapauksessa käyttää väärin.</p><p>Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös valtioneuvostolle valtuutta antaa asetuksella tarkempia säännöksiä luovutettavista olennaisista tiedoista, niitä koskevista ajantasaisuusvaatimuksista sekä teknisestä yhteentoimivuudesta. Lakiluonnos on tässä asiassa varsin keskeneräinen ja ainakin siinä tulisi määritellä alkuvaiheessa toimitettavat tiedot eikä jättää määrittelyä näin epämääräiselle tasolle ja myöhemmin päätettäväksi.</p><p><strong>Postin tulevaisuus</strong></p><p>Postille viime vuodet eivät ole olleet helppoja ja myös kansalaisten huoli sen palveluiden saatavuudesta tulevaisuudessa erityisesti syrjäseuduilla on suuri. Edistääkö tämä palveluiden saatavuutta vai ei? Vaikea kysymys, johon itselläni ei ole vastausta.</p><p>Tiedon jakamisessa on selkeitä hyötyjä, mutta toisaalta Postin aseman vaikeuttaminen entisestään tuntuu kohtuuttomalta. Logistiikka-alalla jakelureittien ja niiden optimoinnin voidan katsoa olevan selkeästi tärkeimpiä kilpailuetuja sekä liikesalaisuuksia. Saadaanko tällä uudistuksella sellaisia hyötyjä, että vaatimus on perusteltu? Itse luonnoksessa perustelut ovat varsin yleisellä tasolla ja kuten sanoin, niin itse en oikein usko tämän nimenomaan syrjäseutuja hyödyttävän.</p><p>Postin osittaisella myynnillehän on saatu lupa siten, että valtion omistusosuutta voidaan laskea 50,1 prosenttiin. Huhuja myynnistä oli aiemmin, mutta vielä tämä ei ole toteutunut. Vake varmankin pohtii, mitä omistuksella tehdään.</p><p>Postin markkina-arvolle liikesalaisuuksien jaolla ei ainakaan ole positiivista vaikutusta.</p><p>&nbsp;</p><p>PS. Lakiluonnoksen toinen mielenkiintoinen alue on paikannusvelvoite kaikille tavaraliikenteen toimijoille.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Liikenne- ja Viestintäministeriön luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään postiyrityksille velvollisuutta luovuttaa avoimen rajapinnan kautta jakelureittitietonsa sekä mm tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikatauluista ja kellonajoista. Vaikka laki koskisi kaikkia noin viittätoista postipalvelulain alaista yritystä, niin tietojen kattavuutensa vuoksi laki hyödyttäisi ainakin alkuvaiheessa lähinnä Postin kilpailijoita.

Tietojen luovutuksesta todetaan:

"Postiyrityksen on luovutettava olennaiset tiedot postipalveluiden ja jakelutoiminnan tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä näiden lisäksi sellaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten, jonka tavoitteena on muiden kuin posti- tai jakelutoimintaa koskevien palveluiden tarjoaminen tai kehittäminen."

Kehittämis- ja innovointitoimintaa koskeva osuus mahdollistaisi varsin monenlaisen toimijan tietojen saamisen käyttöönsä.

Postin mukaan jakelureittitiedot liikesalaisuuksia

Posti on arvatenkin ollut lausunnossaan hyvin kriittinen ja tämän voi hyvin ymmärtää. Posti toteaa tietojen luovuttamisesta seuraavaa:

"Kilpailukyvyn kannalta postiyritykset pitävät reittisuunnittelua ja sen lopputuloksia liikesalaisuutena. Lakiluonnos tarkoittaisi velvoitetta liikesalaisuuksien luovuttamiseen muille, mikä vähentäisi Postin omistaja-arvoa ja hyödyttäisi eniten Suomeen pyrkiviä kansainvälisiä suuryrityksiä. Tietojen jakaminen lähes ilmaiseksi johtaa investointihalukkuuden vähenemiseen, heikentää digitalisaatiokehitystä ja Postin kilpailukykyä."

Hallituksen luonnoksen vaikutusarvioineissa kerrotaan tavoitteena ”tasoittaa Postin pitkäaikaisen hallitsevan markkina-asemantakia syntynyttä tiedollista epäsuhtaa postimarkkinoilla”. Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu, sillä toisaalta Postilla on ollut velvoite syrjäseuduilla yms tuottaa palveluja, mikä ei suinkaan ole ollut taloudellinen etu. Muilla toimijoilla ei ole yhtä kattavaa tietoa ja nyt ne pitäisi luovuttaa heille.

Tähän toteamukseen hallituksen luonnoksessa en juurikaan usko:

"Ehdotettu postipalvelujen olennaisia tietoja koskeva sääntely saattaa kuitenkin tuottaa sellaisia uusia palveluita, joista myös kotitaloudet hyötyvät. Merkittävimpiä tämän tyyppisten epäsuorien vaikutusten on arvioitu olevan haja-asutusalueilla, joissa tietojen avaaminen voisi johtaa esimerkiksi jakelutoiminnan tehostumiseen."

Tälle arviolle ei luonnoksessa esitetä mitään lisäperusteluja enkä itse oikein usko, että kaupallisten toimijoiden intressit olisivat juuri siellä.

Mahdolliset turvallisuusuhat

Posti toteaa lausunnossaan:

"Luovutettavia tietoja olisivat luonnoksen perustelujen mukaan myös tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikatauluista ja kellonajoista. Posti toteaa, että mainittuja tietoja ei voi velvoittaa luovuttamaan, sillä tällaisen tiedon leviäminen on turvallisuusriski sekä työntekijöiden että omaisuuden suojan kannalta."

Kun tietoja voidaan luovuttaa myös innivointi- ja kehitystoimintaa tekeville tahoille tarkoittaa se melkoista kirjoa erilaisia toimijoita, joille tieto voitaisiin luovuttaa. Itse jaan kyllä Postin huolen siitä, että tietoja voitaisiin myös pahimmassa tapauksessa käyttää väärin.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös valtioneuvostolle valtuutta antaa asetuksella tarkempia säännöksiä luovutettavista olennaisista tiedoista, niitä koskevista ajantasaisuusvaatimuksista sekä teknisestä yhteentoimivuudesta. Lakiluonnos on tässä asiassa varsin keskeneräinen ja ainakin siinä tulisi määritellä alkuvaiheessa toimitettavat tiedot eikä jättää määrittelyä näin epämääräiselle tasolle ja myöhemmin päätettäväksi.

Postin tulevaisuus

Postille viime vuodet eivät ole olleet helppoja ja myös kansalaisten huoli sen palveluiden saatavuudesta tulevaisuudessa erityisesti syrjäseuduilla on suuri. Edistääkö tämä palveluiden saatavuutta vai ei? Vaikea kysymys, johon itselläni ei ole vastausta.

Tiedon jakamisessa on selkeitä hyötyjä, mutta toisaalta Postin aseman vaikeuttaminen entisestään tuntuu kohtuuttomalta. Logistiikka-alalla jakelureittien ja niiden optimoinnin voidan katsoa olevan selkeästi tärkeimpiä kilpailuetuja sekä liikesalaisuuksia. Saadaanko tällä uudistuksella sellaisia hyötyjä, että vaatimus on perusteltu? Itse luonnoksessa perustelut ovat varsin yleisellä tasolla ja kuten sanoin, niin itse en oikein usko tämän nimenomaan syrjäseutuja hyödyttävän.

Postin osittaisella myynnillehän on saatu lupa siten, että valtion omistusosuutta voidaan laskea 50,1 prosenttiin. Huhuja myynnistä oli aiemmin, mutta vielä tämä ei ole toteutunut. Vake varmankin pohtii, mitä omistuksella tehdään.

Postin markkina-arvolle liikesalaisuuksien jaolla ei ainakaan ole positiivista vaikutusta.

 

PS. Lakiluonnoksen toinen mielenkiintoinen alue on paikannusvelvoite kaikille tavaraliikenteen toimijoille.

]]>
4 http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257528-postiyrityksille-velvoite-luovuttaa-jakelureittitiedot-hankala-postille#comments Anne Berner Hallituksen esitykset Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennekaari Posti Thu, 28 Jun 2018 07:26:48 +0000 Niko Kaistakorpi http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257528-postiyrityksille-velvoite-luovuttaa-jakelureittitiedot-hankala-postille
Virkamiehet selittelemässä kehnoja lakeja - liikenteen ohjaus ja kapitaatiomalli http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253668-virkamiehet-selittelemassa-kehnoja-lakeja-liikenteen-ohjaus-ja-kapitaatiomalli <p>Varsin usein ministerien joutuessa liriin ilmaantuu korkeita virkamiehiä selittelemään taustoja. Joskus onnistutaan, mutta tältä viikolta löytyy pari helmeä, joissa homma ei nyt mene ihan putkeen. Ensimmäinen liittyy lakiesitykseen&nbsp; liikennevirastosta irroitettavaan liikenteen ohjausta hoitavaan uuteen valtionyhtiöön ja toinen Soten kapitaatiomalliin.</p><p><strong>Liikenteenohjauksen yhtiöittäminen</strong></p><p><a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005636921.html">Hesarissa todetaan</a> <em>&quot;Laki koskee liikenteenohjausta, joten liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikön Juhapekka Ristolan<a class="person" href="https://www.hs.fi/haku/?query=juhapekka+ristolan"> </a>mukaan tavallisen liikenteen käyttäjän ei tarvitse sitä edes ymmärtää.</em>&quot;</p><p>Siis mitä, lakia on kritoisoitu vaikeaselkoiseksi ja kritiikkiin vastataan näin. Kansanedustajatkin ovat kansalaisia eivätkä hekään vaikuta ymmärtävän, mitä oikein ovat hyväksymässä. Lakiehdotuksessa kerrotaan kauniita konsulttikielellä:</p><p>&quot;<em>Liikenteentoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä liikennejärjestelmätasolla yli eri liikennemuotojen hyödyntäen yhteisessä arvoverkostossaan kyvykkyyksiä ja voimavaroja tuotteiden tai palvelujen asiakasarvon kasvattamiseksi ja uusien innovaatioiden kehittämiseksi.</em>&quot;</p><p>No mikä jottei, ajatushan on kaiketi ihan hyvä, mutta kyllä lait pitäisi kirjoittaa niin, että ne ovat ymmärrettävissä sekä kansalaisten että päättäjien taholta. Mielestäni jo useissa Bernerin esityksissä ovat LVM:n korkeat virkamiehet olleet varsin ylimielisiä lausunnoissaan.</p><p><strong>Kapitaatiomalli ja THL-pomon kootut kiemurat</strong></p><p><a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/246077-sairaaksi-haukuttu-kansalaisten-sote-pisteytys-nain-thl-pomo-timo-seppala-oikoo">Uusi Suomi kertoo</a> THL:n tutkimuspäällikön Timo Seppälän selvennyksistä kapitaatiomallin osalta. Nämä selvennykset eivät herätä huojennusta vaan lähinnä huolta asiantuntemuksen tasosta. Hän suurelta osin perustaa ajatuksensa sille, että tehtävä malli käyttää tietoja eri rekistereistä laskeakseen henkilölle arvon ja siten ei muodostu uutta rekisteriä.</p><p>On aika absurdia väittää etteikö olisi tarvetta asiakkaalle &quot;lennosta&quot; määriteltävää arvotusta säilöä järjestelmään. Onhan se siellä oltava oikeaa maksatusta yms varten. Vähänkin tietojärjestelmistä ymmärtävä tietää nämä asiat. Oma lukunsa on sitten, miten ja mistä tiedoista tämä kootaan.</p><p>Seppälä toteaa myös: &quot;<em>Palveluntuottaja ei saa tietoonsa korvauskriteereitä</em>.&quot;</p><p>Miten tämä voisi mennä näin? Ei voi valtiolla olla jollain salaisella reseptillä kyhättyä arvoa avoimessa demokratiassa tahi kilpailussa. Miten voidaan arvioida kriteeristön oikeudenmukaisuutta ilman, että edes tiedettäisiin miten niitä käytetään?</p><p>Nyt kyllä selitellään ymmärtämättä perusasioita niistä tietojärjestelmistä, joihin malli nojaa. Väistämättä ko laskettu arvo on yhteydessä henkilöön eikä voi olla loppuun asti anonymisoitua tietoa.</p><p>Aikataulukin on erikoinen, nyt pitäisi kapitaatiomalli hyväksyä, mutta kriteeristön ensimmäinen versio olisi valmistumassa ensi vuoden alussa. Nyt ollaan ostamassa aika monta sikaa säkissä - ja säkit auottaisiin paljon merkittävien päätöksien jälkeen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Varsin usein ministerien joutuessa liriin ilmaantuu korkeita virkamiehiä selittelemään taustoja. Joskus onnistutaan, mutta tältä viikolta löytyy pari helmeä, joissa homma ei nyt mene ihan putkeen. Ensimmäinen liittyy lakiesitykseen  liikennevirastosta irroitettavaan liikenteen ohjausta hoitavaan uuteen valtionyhtiöön ja toinen Soten kapitaatiomalliin.

Liikenteenohjauksen yhtiöittäminen

Hesarissa todetaan "Laki koskee liikenteenohjausta, joten liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikön Juhapekka Ristolan mukaan tavallisen liikenteen käyttäjän ei tarvitse sitä edes ymmärtää."

Siis mitä, lakia on kritoisoitu vaikeaselkoiseksi ja kritiikkiin vastataan näin. Kansanedustajatkin ovat kansalaisia eivätkä hekään vaikuta ymmärtävän, mitä oikein ovat hyväksymässä. Lakiehdotuksessa kerrotaan kauniita konsulttikielellä:

"Liikenteentoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä liikennejärjestelmätasolla yli eri liikennemuotojen hyödyntäen yhteisessä arvoverkostossaan kyvykkyyksiä ja voimavaroja tuotteiden tai palvelujen asiakasarvon kasvattamiseksi ja uusien innovaatioiden kehittämiseksi."

No mikä jottei, ajatushan on kaiketi ihan hyvä, mutta kyllä lait pitäisi kirjoittaa niin, että ne ovat ymmärrettävissä sekä kansalaisten että päättäjien taholta. Mielestäni jo useissa Bernerin esityksissä ovat LVM:n korkeat virkamiehet olleet varsin ylimielisiä lausunnoissaan.

Kapitaatiomalli ja THL-pomon kootut kiemurat

Uusi Suomi kertoo THL:n tutkimuspäällikön Timo Seppälän selvennyksistä kapitaatiomallin osalta. Nämä selvennykset eivät herätä huojennusta vaan lähinnä huolta asiantuntemuksen tasosta. Hän suurelta osin perustaa ajatuksensa sille, että tehtävä malli käyttää tietoja eri rekistereistä laskeakseen henkilölle arvon ja siten ei muodostu uutta rekisteriä.

On aika absurdia väittää etteikö olisi tarvetta asiakkaalle "lennosta" määriteltävää arvotusta säilöä järjestelmään. Onhan se siellä oltava oikeaa maksatusta yms varten. Vähänkin tietojärjestelmistä ymmärtävä tietää nämä asiat. Oma lukunsa on sitten, miten ja mistä tiedoista tämä kootaan.

Seppälä toteaa myös: "Palveluntuottaja ei saa tietoonsa korvauskriteereitä."

Miten tämä voisi mennä näin? Ei voi valtiolla olla jollain salaisella reseptillä kyhättyä arvoa avoimessa demokratiassa tahi kilpailussa. Miten voidaan arvioida kriteeristön oikeudenmukaisuutta ilman, että edes tiedettäisiin miten niitä käytetään?

Nyt kyllä selitellään ymmärtämättä perusasioita niistä tietojärjestelmistä, joihin malli nojaa. Väistämättä ko laskettu arvo on yhteydessä henkilöön eikä voi olla loppuun asti anonymisoitua tietoa.

Aikataulukin on erikoinen, nyt pitäisi kapitaatiomalli hyväksyä, mutta kriteeristön ensimmäinen versio olisi valmistumassa ensi vuoden alussa. Nyt ollaan ostamassa aika monta sikaa säkissä - ja säkit auottaisiin paljon merkittävien päätöksien jälkeen.

]]>
12 http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253668-virkamiehet-selittelemassa-kehnoja-lakeja-liikenteen-ohjaus-ja-kapitaatiomalli#comments Hallintovirkamiehet Juha Sipilän hallitus Kunta- ja soteuudistus Liikennekaari Maakunnat Wed, 11 Apr 2018 12:31:48 +0000 Niko Kaistakorpi http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253668-virkamiehet-selittelemassa-kehnoja-lakeja-liikenteen-ohjaus-ja-kapitaatiomalli
Liikennepalvelulaki ja sen useat ongelmat http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253370-liikennepalvelulaki-ja-sen-useat-ongelmat <p><strong>Liikennepalvelulaki</strong><br /><br /><a href="https://www.independent.co.uk/news/business/news/demark-uber-millions-unpaid-tax-regulators-ride-hailing-a8288371.html">Eilen saimme lukea Uber Tanskan toimista markkinoilla</a>. Tanskan verottaja on hakemassa yli miljoonan euron maksamattomia veroja. Jopa 3 kpl 1195 Uber kuljettajasta maksoi veronsa. Sitä ei voida pitää hyvänä lukemana. Ruotsissa vastaava luku jakamistalouden piirissä oli se, että 1300 kuljettajasta ja Airbnb &quot;yrittäjästä&quot; 2 % maksoi verot. Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty.&nbsp;<br /><br />Suomessa tulevaisuudessa tullaan mennään vielä pitemmälle uuden liikennepalvelulain kautta. Kun tuleva yrittäjä käyttää toiminnassaan kiinteähinnoittelua ei tuleva laki vaadi kassakoneen (taksamittarin) käyttöä. Verojen maksaminen perustuu täysin vapaahetoisuuteen ja toimijoiden rehellisyyteen. <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/taksialan-uudistus-astuu-voimaan-heinakuussa-berner-sovellukset-mahdollistavat-hintavertailun/6843156">Tai mikäli uskomme liikenneministeri Anne Berneriä, niin tulevan harmaan talouden ehkäisyn hoitaa yhteiskunta.</a>&nbsp;Yhteiskunta; siis esim. kateellinen naapuri.&nbsp;Anne Berner on vain jo monessa asiassa väärässä. Taksit kuljettajat jo nyt paketteja ja ihmisiä. Ovat kuljettaneet jo vuosia. Taksin saa myös edelleen lennosta.. vielä.<br /><br /><strong>Entäpä vakuutusyhtiöden huoli asianmukaisista vakuutuksista?</strong><br /><br /><a href="http://www.lvk.fi/fi/liikennevakuutuskeskus/blogi/taksien-vakuutusmaksut-puhuttavat-mutta-ratkaisu-on-jo-valmiina/">Liikennevakuutuskeskuksen lakiasiainpäälikkö Kronbäck muotoilee sanansa vapaaehtoisuuteen.</a><br /><br />Jutussa kannattaa huomata painon sanoilla: &quot;ilmoitettu asianmukaisesti&quot;.<br /><br />&quot;Tilanne ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Takseja ei enää jatkossa välttämättä tunnista muusta liikenteestä. Vastuu lain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista (käyttötarkoituksesta) ja ylipäätään lain noudattamisesta on taksiliikenteen harjoittajalla.&quot; - Kronbäck<br /><br />Jälleen kuvaan astuu siis&nbsp;<a class="profileLink" dir="ltr" href="https://www.facebook.com/lvmfi/?hc_location=ufi" target="_blank">Liikenne- ja viestintäministeriö</a>&nbsp;painottama &quot;toimijoiden rehellisyys, niin tulojen ilmoittamisessa (kassakoneet poistuvat) kuin mm. asianmukaisissa vakuutuksissa vaaratilanteiden varalle.&nbsp;<br /><br />Vapaaehtoisuutta siis.<br /><br /><strong>Valvonta</strong><br /><br />Millä viranomainen pystyy valvomaan toimijoita, kun mm. &quot;taksien&quot; tunnistetiedot ja kassakoneet poistetaan tai / ja samaan aikaan toimijoiden määrä lisääntyy huomattavasti etenkin kasvukeskuksissa? Viranomaisen resurssit ei riitä tähän edes nykypäivänä.<br /><br />Koko&nbsp;<a class="_58cn" dir="ltr" href="https://www.facebook.com/hashtag/liikennepalvelulaki?hc_location=ufi" target="_blank">#liikennepalvelulaki</a>&nbsp;ja sen kriittiset määritykset tuntuu pohjautuvan täysin markkinoilla toimivien vapaaehtoisuuteen. Se sisältää paljon ideologista ajattelua. Toiveajattelua. Itsekkin lottoan joka viikko, harvoin (juuri koskaan) siinä onnistumatta.<br /><br />Ruotsissa vapaasta taksialasta on jo 28 vuoden kokemus. Siellä mm. taksamittarittomuus on ajanut alan eri arvioiden mukaan jopa 100-400 milj. euron harmaaseen talouteen, epäreiluun kilpailuun, riistohinnoitteluun ja eriarvoiseen toimijoiden kohteluun. Ruotsissa astuu voimaan uusi laki, joka pakottaa taksit käyttämään taksamittaria (kassakonetta), jonka tieto lähetetään kerran kuukaudessa &quot;kirjanpitokeskuksiin&quot;, josta dataa on viranomaisen helppo tarvittaessa tarkistella. Suomessa vuorostaan poistetaan kassakoneet, koska luotetaan markkinoiden rehellisyyteen.. (!) Mittaridataa ei lähetetä mihinkään. Samalla tosin LVM kertoo kommunikoivansa kokemuksista tiuhaan Ruotsin viranomaisten kanssa (ja samalla tekee juuri päinvastaisia päätöksiä).. (!)<br /><br />Tällä tavalla ministeriö, päättäjät ja viranomaiset luovat tehokkaasti myös Suomen taksimarkkinoille useat sen sisällä toimivat markkinat, epäterveen kilpailun, riistohinnoittelun, harmaan talouden ja toimijoiden tasapuolittoman kohtelun. Lukemattomat virheet on vaikea paikata nopealla aikataululla.<br /><br />Turvallista matkaa!<br /><br />EDIT:<br /><br />&quot;<a href="https://yle.fi/uutiset/3-10144366?utm_source=twitter-share&amp;utm_medium=social">Maanviljelijä saattaa ajaa yrittäjänä taksia vain talvisin.&quot;</a> Maanviljelijän pitää hoitaa omatkin tehtävänsä. Päivä alkaa yleensä klo. 05.00 ja loppuu iltahämärissa. Oli kyseessä kesä / talvi. Missä välissä maanviljelijä nukkuu?<br /><br />Milloin taksialasta tuli Suomen talouden pelastaja? Se unelma ammatti, jota kaikki haluavat tehdä? Alalla on jo nyt valtava työvoimapula. Yhtäkkiä kaikki haluavat siihen? Mistä tulevaisuuden taksiala saa asiakkaansa, kun kaikki haluavat ajaa taksia? Esim. tekevätkö taksit jatkossa maanviljelijän työt? Ja Posti hoitaa maanviljelijöiden hommat, kun taksit jakavat postia sitten öisin. Sitten postiautot ajavat taksiasiakkaat, kun taksit nukkuvat. Tämähän on kätevä järjestelmä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Liikennepalvelulaki

Eilen saimme lukea Uber Tanskan toimista markkinoilla. Tanskan verottaja on hakemassa yli miljoonan euron maksamattomia veroja. Jopa 3 kpl 1195 Uber kuljettajasta maksoi veronsa. Sitä ei voida pitää hyvänä lukemana. Ruotsissa vastaava luku jakamistalouden piirissä oli se, että 1300 kuljettajasta ja Airbnb "yrittäjästä" 2 % maksoi verot. Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty. 

Suomessa tulevaisuudessa tullaan mennään vielä pitemmälle uuden liikennepalvelulain kautta. Kun tuleva yrittäjä käyttää toiminnassaan kiinteähinnoittelua ei tuleva laki vaadi kassakoneen (taksamittarin) käyttöä. Verojen maksaminen perustuu täysin vapaahetoisuuteen ja toimijoiden rehellisyyteen. Tai mikäli uskomme liikenneministeri Anne Berneriä, niin tulevan harmaan talouden ehkäisyn hoitaa yhteiskunta. Yhteiskunta; siis esim. kateellinen naapuri. Anne Berner on vain jo monessa asiassa väärässä. Taksit kuljettajat jo nyt paketteja ja ihmisiä. Ovat kuljettaneet jo vuosia. Taksin saa myös edelleen lennosta.. vielä.

Entäpä vakuutusyhtiöden huoli asianmukaisista vakuutuksista?

Liikennevakuutuskeskuksen lakiasiainpäälikkö Kronbäck muotoilee sanansa vapaaehtoisuuteen.

Jutussa kannattaa huomata painon sanoilla: "ilmoitettu asianmukaisesti".

"Tilanne ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Takseja ei enää jatkossa välttämättä tunnista muusta liikenteestä. Vastuu lain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista (käyttötarkoituksesta) ja ylipäätään lain noudattamisesta on taksiliikenteen harjoittajalla." - Kronbäck

Jälleen kuvaan astuu siis Liikenne- ja viestintäministeriö painottama "toimijoiden rehellisyys, niin tulojen ilmoittamisessa (kassakoneet poistuvat) kuin mm. asianmukaisissa vakuutuksissa vaaratilanteiden varalle. 

Vapaaehtoisuutta siis.

Valvonta

Millä viranomainen pystyy valvomaan toimijoita, kun mm. "taksien" tunnistetiedot ja kassakoneet poistetaan tai / ja samaan aikaan toimijoiden määrä lisääntyy huomattavasti etenkin kasvukeskuksissa? Viranomaisen resurssit ei riitä tähän edes nykypäivänä.

Koko #liikennepalvelulaki ja sen kriittiset määritykset tuntuu pohjautuvan täysin markkinoilla toimivien vapaaehtoisuuteen. Se sisältää paljon ideologista ajattelua. Toiveajattelua. Itsekkin lottoan joka viikko, harvoin (juuri koskaan) siinä onnistumatta.

Ruotsissa vapaasta taksialasta on jo 28 vuoden kokemus. Siellä mm. taksamittarittomuus on ajanut alan eri arvioiden mukaan jopa 100-400 milj. euron harmaaseen talouteen, epäreiluun kilpailuun, riistohinnoitteluun ja eriarvoiseen toimijoiden kohteluun. Ruotsissa astuu voimaan uusi laki, joka pakottaa taksit käyttämään taksamittaria (kassakonetta), jonka tieto lähetetään kerran kuukaudessa "kirjanpitokeskuksiin", josta dataa on viranomaisen helppo tarvittaessa tarkistella. Suomessa vuorostaan poistetaan kassakoneet, koska luotetaan markkinoiden rehellisyyteen.. (!) Mittaridataa ei lähetetä mihinkään. Samalla tosin LVM kertoo kommunikoivansa kokemuksista tiuhaan Ruotsin viranomaisten kanssa (ja samalla tekee juuri päinvastaisia päätöksiä).. (!)

Tällä tavalla ministeriö, päättäjät ja viranomaiset luovat tehokkaasti myös Suomen taksimarkkinoille useat sen sisällä toimivat markkinat, epäterveen kilpailun, riistohinnoittelun, harmaan talouden ja toimijoiden tasapuolittoman kohtelun. Lukemattomat virheet on vaikea paikata nopealla aikataululla.

Turvallista matkaa!

EDIT:

"Maanviljelijä saattaa ajaa yrittäjänä taksia vain talvisin." Maanviljelijän pitää hoitaa omatkin tehtävänsä. Päivä alkaa yleensä klo. 05.00 ja loppuu iltahämärissa. Oli kyseessä kesä / talvi. Missä välissä maanviljelijä nukkuu?

Milloin taksialasta tuli Suomen talouden pelastaja? Se unelma ammatti, jota kaikki haluavat tehdä? Alalla on jo nyt valtava työvoimapula. Yhtäkkiä kaikki haluavat siihen? Mistä tulevaisuuden taksiala saa asiakkaansa, kun kaikki haluavat ajaa taksia? Esim. tekevätkö taksit jatkossa maanviljelijän työt? Ja Posti hoitaa maanviljelijöiden hommat, kun taksit jakavat postia sitten öisin. Sitten postiautot ajavat taksiasiakkaat, kun taksit nukkuvat. Tämähän on kätevä järjestelmä.

]]>
2 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253370-liikennepalvelulaki-ja-sen-useat-ongelmat#comments Liikennekaari Liikennepalvelulaki Taksi Uber Thu, 05 Apr 2018 12:29:40 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253370-liikennepalvelulaki-ja-sen-useat-ongelmat
Miksi vaihtaa taksialan epävarmuus takuuvarmaan työttömyyteen? http://tuomohalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252885-miksi-vaihtaa-taksialan-epavarmuus-takuuvarmaan-tyottomyyteen <p>HS uutisoi eilen:&nbsp;&quot;Taksiyrittäjät luopuvat luvistaan ennätys&shy;tahtia&quot;</p> <p>Taksialalla tapahtuu kaikkien aikojen suurin muutos heinäkuussa Liikennekaaren astuessa voimaan. Muutos pelottaa taksialan toimijoita, joiksi on valikoitunut pitkää - vaikkakin kapeaa - leipää arvostavat kuljettajat. Ironista on, että kilpailun mahdollisesti kiristyessä toimijat hakeutuvat jo tiukasti kilpailluille bussi- tai tavarankuljetusaloille. Tulojen epävarmuuden lisäksi kuljettajia vaivaa pelko siitä, että kansainvälisten esimerkkien mukaisesti taksialalle muodostuu standardiksi laaja harmaa talous. Sen johdosta alalla toimivat ajautuisivat järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle. Tähän viittaa eri puolilta esille tuotu ajatus siitä, että taksikyydin hinta madaltuisi huomattavasti. Toimijat ymmärtävät, että jos tuntikohtainen myynti painuu matalaksi, siitä ei autokulujen jälkeen enää makseta veroja tai eläkemaksuja tai siedettävää tuloa työn tekijälle.</p> <p>Alalla vallitseva pelko on turha. Suomen talous kasvaa tällä hetkellä hyvää vauhtia, se itsessään tietää takseille töitä. Uuden tekniikan ja tuotteiden esille tuonti lisää varmasti taksien kysyntää. Yleisesti varallisuustaso Suomessa kasvaa, sen johdosta kaikkien palvelujen käyttö lisääntyy. Työikäiset ihmiset vähenevät Suomessa edelleen, alalle tulijoita ei ole ollut liikaa nykyiselläkään tulotasolla. Jos uhkana on tulojen pieneneminen, ei alalle tulijoita tulisi sitäkään määrää kuin viime aikoina. Pitkällä tähtäimellä myös (auton) omistamisen vähentyminen lisää taksin käyttöä. Suomalaiset haluavat ostaa palvelunsa mieluiten suomalaiselta yritykseltä joka hoitaa yhteiskunnalliset vastuunsa. Yritysten ja yhteiskunnan tarvitsemat kuljetukset keskittyvät niille toimijoille, jotka täyttävät mm. tilaajavastuulain vaatimukset.</p> <p>Taksilain muuttuessa asiakkaalle tarjotaan hyvä matka. Samalla tavalla taksibrändien on tärkeää tarjota taksiautoilijoille hyvä matka taksiyrittäjinä. Tiedämme, että toimimalla reilusti ja avoimesti kaikilla toimialoilla pääsee hyvään lopputulokseen. Emme väitä, että kuljettajien hikeä säästyisi, mutta tiedämme, että taksialalla toimiville leipä tulee varmasti pöytään myös tulevaisuudessa. (Hiki pitää tosin huolehtia kuvainnolliseksi niin, ettei Aimo Sonnin tuoksu kulkeudu asiakkaan nenään...)</p> <p>Tulevaisuuden muutos on se, että liikenneluvan omistaja ei tienaa luvastaan senttiäkään. Vain tehdystä työstä saa tulonsa. Kuljettajilta vaaditaan muutoskykyä mukautua uusiin toimintamalleihin ja tarvittaessa vaihtamaan päämiestä eri toimijoiden voimasuhteiden muuttuessa. Uskomme ja luotamme siihen, että kuluttajat valitsevat asiallisen toimijan ja yhteiskunnan valvonta huolehtii siitä, että hyvin toimivat taksialan toimijat pystyvät tienaamaan elantonsa ja säilymään järjestäytyneen yhteiskunnan osana.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> HS uutisoi eilen: "Taksiyrittäjät luopuvat luvistaan ennätys­tahtia"

Taksialalla tapahtuu kaikkien aikojen suurin muutos heinäkuussa Liikennekaaren astuessa voimaan. Muutos pelottaa taksialan toimijoita, joiksi on valikoitunut pitkää - vaikkakin kapeaa - leipää arvostavat kuljettajat. Ironista on, että kilpailun mahdollisesti kiristyessä toimijat hakeutuvat jo tiukasti kilpailluille bussi- tai tavarankuljetusaloille. Tulojen epävarmuuden lisäksi kuljettajia vaivaa pelko siitä, että kansainvälisten esimerkkien mukaisesti taksialalle muodostuu standardiksi laaja harmaa talous. Sen johdosta alalla toimivat ajautuisivat järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle. Tähän viittaa eri puolilta esille tuotu ajatus siitä, että taksikyydin hinta madaltuisi huomattavasti. Toimijat ymmärtävät, että jos tuntikohtainen myynti painuu matalaksi, siitä ei autokulujen jälkeen enää makseta veroja tai eläkemaksuja tai siedettävää tuloa työn tekijälle.

Alalla vallitseva pelko on turha. Suomen talous kasvaa tällä hetkellä hyvää vauhtia, se itsessään tietää takseille töitä. Uuden tekniikan ja tuotteiden esille tuonti lisää varmasti taksien kysyntää. Yleisesti varallisuustaso Suomessa kasvaa, sen johdosta kaikkien palvelujen käyttö lisääntyy. Työikäiset ihmiset vähenevät Suomessa edelleen, alalle tulijoita ei ole ollut liikaa nykyiselläkään tulotasolla. Jos uhkana on tulojen pieneneminen, ei alalle tulijoita tulisi sitäkään määrää kuin viime aikoina. Pitkällä tähtäimellä myös (auton) omistamisen vähentyminen lisää taksin käyttöä. Suomalaiset haluavat ostaa palvelunsa mieluiten suomalaiselta yritykseltä joka hoitaa yhteiskunnalliset vastuunsa. Yritysten ja yhteiskunnan tarvitsemat kuljetukset keskittyvät niille toimijoille, jotka täyttävät mm. tilaajavastuulain vaatimukset.

Taksilain muuttuessa asiakkaalle tarjotaan hyvä matka. Samalla tavalla taksibrändien on tärkeää tarjota taksiautoilijoille hyvä matka taksiyrittäjinä. Tiedämme, että toimimalla reilusti ja avoimesti kaikilla toimialoilla pääsee hyvään lopputulokseen. Emme väitä, että kuljettajien hikeä säästyisi, mutta tiedämme, että taksialalla toimiville leipä tulee varmasti pöytään myös tulevaisuudessa. (Hiki pitää tosin huolehtia kuvainnolliseksi niin, ettei Aimo Sonnin tuoksu kulkeudu asiakkaan nenään...)

Tulevaisuuden muutos on se, että liikenneluvan omistaja ei tienaa luvastaan senttiäkään. Vain tehdystä työstä saa tulonsa. Kuljettajilta vaaditaan muutoskykyä mukautua uusiin toimintamalleihin ja tarvittaessa vaihtamaan päämiestä eri toimijoiden voimasuhteiden muuttuessa. Uskomme ja luotamme siihen, että kuluttajat valitsevat asiallisen toimijan ja yhteiskunnan valvonta huolehtii siitä, että hyvin toimivat taksialan toimijat pystyvät tienaamaan elantonsa ja säilymään järjestäytyneen yhteiskunnan osana.

]]>
10 http://tuomohalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252885-miksi-vaihtaa-taksialan-epavarmuus-takuuvarmaan-tyottomyyteen#comments Laki liikenteen palveluista Liikennekaari Taksi Mon, 26 Mar 2018 13:09:03 +0000 Tuomo Halminen http://tuomohalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252885-miksi-vaihtaa-taksialan-epavarmuus-takuuvarmaan-tyottomyyteen
Taksiliikenne ja sen käsittämätön rekrytointi http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249654-taksiliikenne-ja-sen-kasittamaton-rekrytointi <p>Olemme tänään saaneet jälleen lukea yhden taksialan ison yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista.&nbsp;Tämä(kin) iso yhtiö aikoo / kertoo rekrytoivansa uusia kuljettajia satojamääriä nyt ja silloin, kun taksiala vapautetaan kilpailulle. Suomalainen toimittaja nielee markkinointiviestinnnän sokeasti, kyseenalaistamatta totuuspohjaa.<br /><br />Sitten siihen faktapohjaan. Yksi taksi vaatii operoitavakseen vähintään yhden ja mielellään jopa 3 työntekijää tai vähintään yrittäjän ja yhden kuljettajan, riippuen yrittäjän työmoraalista työntekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 autoa vaatii vähintään 200 työntekijää, ja mielellään 300 työntekijää. 200 autoa vaatii jo vähintään 400 työntekijää, ja mielellään 600 työntekijää. Parhaimmillaan eräs taksiyhtiö on kertonut lisäävänsä autojen määrää jopa 1 500 kappaleella, eli jopa vähintään 3 000 työntekijällä (!)<br /><br /><br />Tällä hetkellä taksialalla on lukematon määrä vapaita työpaikkoja. Rekrytointi, koulutus tai jopa nykyisten osaavien kuljettajien palkkaaminen on vaativaa, liki mahdotonta. Takseja makaa autotalleissa, koska työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole ajamaan merkittyjä ajovuoroja. Kuitenkin ulkomaalaisella pääomalla toimiva yhtiö pystyy palkkaamaan &quot;hetkessä&quot; satoja työntekijöitä alalle jota jo ennestään vaivaa työvoimapula? Tämä on täysin mahdoton yhtälö.<br /><br />Astuuko kuvaan aktiivimalli? Astuuko kuvaan orjatyövoima? Astuuko kuvaan mikä? Vai jääkö kymmenet / sadat autot talleihin makaaman, odottamaan parempaa tulevaisuutta? Nykyinen uutisointi on käsittämätöntä, kun muistetaan missä nyt olemme. Tuleeko taksista yhtäkkiä trendi? Se huippu työpaikka, jonne kaikki haluavat ja toivovat?<br /><br />Esimerkkinä Ruotsi:<br /><br />Taksiyrittäjät maksavat jopa 1500 eur / kk saadakseen toimia tietyn luotettavan taksiyhtiön välityksessä. Työtunteja he tekevät n. 190 h / kk. Palkka on liikennesektorin pienin, n. 18-19 000 kruunua / kk (brutto).</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olemme tänään saaneet jälleen lukea yhden taksialan ison yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista. Tämä(kin) iso yhtiö aikoo / kertoo rekrytoivansa uusia kuljettajia satojamääriä nyt ja silloin, kun taksiala vapautetaan kilpailulle. Suomalainen toimittaja nielee markkinointiviestinnnän sokeasti, kyseenalaistamatta totuuspohjaa.

Sitten siihen faktapohjaan. Yksi taksi vaatii operoitavakseen vähintään yhden ja mielellään jopa 3 työntekijää tai vähintään yrittäjän ja yhden kuljettajan, riippuen yrittäjän työmoraalista työntekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 autoa vaatii vähintään 200 työntekijää, ja mielellään 300 työntekijää. 200 autoa vaatii jo vähintään 400 työntekijää, ja mielellään 600 työntekijää. Parhaimmillaan eräs taksiyhtiö on kertonut lisäävänsä autojen määrää jopa 1 500 kappaleella, eli jopa vähintään 3 000 työntekijällä (!)


Tällä hetkellä taksialalla on lukematon määrä vapaita työpaikkoja. Rekrytointi, koulutus tai jopa nykyisten osaavien kuljettajien palkkaaminen on vaativaa, liki mahdotonta. Takseja makaa autotalleissa, koska työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole ajamaan merkittyjä ajovuoroja. Kuitenkin ulkomaalaisella pääomalla toimiva yhtiö pystyy palkkaamaan "hetkessä" satoja työntekijöitä alalle jota jo ennestään vaivaa työvoimapula? Tämä on täysin mahdoton yhtälö.

Astuuko kuvaan aktiivimalli? Astuuko kuvaan orjatyövoima? Astuuko kuvaan mikä? Vai jääkö kymmenet / sadat autot talleihin makaaman, odottamaan parempaa tulevaisuutta? Nykyinen uutisointi on käsittämätöntä, kun muistetaan missä nyt olemme. Tuleeko taksista yhtäkkiä trendi? Se huippu työpaikka, jonne kaikki haluavat ja toivovat?

Esimerkkinä Ruotsi:

Taksiyrittäjät maksavat jopa 1500 eur / kk saadakseen toimia tietyn luotettavan taksiyhtiön välityksessä. Työtunteja he tekevät n. 190 h / kk. Palkka on liikennesektorin pienin, n. 18-19 000 kruunua / kk (brutto).

]]>
0 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249654-taksiliikenne-ja-sen-kasittamaton-rekrytointi#comments Liikennekaari Liikennepalvelulaki Rekrytointi Taksi Työpaikat Tue, 23 Jan 2018 16:29:33 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249654-taksiliikenne-ja-sen-kasittamaton-rekrytointi
Taksiliikenne 2018 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249190-taksiliikenne-2018 <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Liikenne- ja viestintäministeriön toteuttama liikennepalvelulaki (ent. liikennekaari) astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2018. Laki vapauttaa taksialan sääntelyä. Se vapauttaa mm. alan hinnoittelun, tarveharkinnan ja taksien asemapaikat. Jatkossa Suomen taksialaa valvoo Trafi.<br /><br />Trafin määräysluonnoksessa taksit ovat velvoitettu ilmoittamaan taksikyydin / palvelunsa enimmäishinta. Millään muulla alalla ei toimita tai pakoteta alalla toimivia yrityksiä toimimaan näin - aina ilmoittamaan markkinoinnissaan palvelunsa maksimihinta. Hinnat ovat aina lähes kokonaan alkaen hintoja, eli minimihintoja. Taksialalla kuitenkin vaaditaan toisin, miksi?&nbsp;<br /><br />Trafin määräysluonnoksessa esitetään myös, että mikäli tulevaisuuden taksikyyti maksaa yli 100 eur siitä pitää erikseen ilmoittaa ja sopia kuluttajan kanssa. Kuljetusyrityksen pitää pystyä tarvittaessa näyttämään toteen, että tällaiseen sopimukseen on päädytty. Määräysluonnos ei kuitenkaan velvoita taksiyrityksiä kertomaan hinnoittelussa kuinka pitkän matkan tällainen yli 100 euron kyyti pitää olla, ts. lyhyt muutaman kilometrin matka hinnaltaa 99 eur ei vaadi erikseen ilmoittamista tai edellä mainittua sopimuksen sopimusta kuluttajan kanssa.</p><p>Millä muulla alalla palveluntuottaja pakotetaan vielä erikseen sopimaan sovitusta hinnasta kuluttajan kanssa, kun hinta menee jonkun tietyn summan ylitse?</p><p>- &quot;Olethan varmasti ymmärtänyt, että tämä televisio maksaa 500 euroa ja tuo toinen maksaisi vain 400 euroa?&quot;</p><p>- &quot;Tämä olut maksaa 7 euroa. Laitatko nimesi tähän sopimukseen, että olet ymmärtänyt sen ja sen että sama olut saattaa olla muualla edullisempi?&quot;</p><p><br />Määräysluonnos onkin jälleen yksi naurettava yritys estää riistohinnoittelua ja paikata täysin virheellistä liikennekaarta, jonka Liikenne- ja viestintäministeriö toteutti. Riistohinnoittelua tulee olemaan alalla - tavalla tai toisella.&nbsp;<br /><br />Eikö Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalvelulain pitänyt poistaa sääntelyä ja rajoituksia? Eikö lain pitänyt kehittää alaa, laskea sen hinnoittelua, luoda avoimilla rajapinnoilla turvaa, kilpailulla estää ryöstöhinnoittelu ja tehdä alasta tulevaisuuden edelläkävijä? Kuitenkin esitetyissä asioissa joudutaan rajoittamaan vapaata elinkeinoa, estämään kilpailua ja tekemään täysin samat asiat kuin muissa vapautuksen tehneissä maissa. Nämä samat päätökset johtavat yleensä samaan lopputulokseen. Silloinkin, vaikka oma ideologinen ajattelu väittäisi toista.<br /><br /><a href="https://www.trafi.fi/filebank/a/1511848859/2b849b4b0ac975dcfe0276db8c162117/28546-Matkustajille_ilmoitettavat_tiedot_maaraysluonnos.pdf" title="https://www.trafi.fi/filebank/a/1511848859/2b849b4b0ac975dcfe0276db8c162117/28546-Matkustajille_ilmoitettavat_tiedot_maaraysluonnos.pdf">https://www.trafi.fi/filebank/a/1511848859/2b849b4b0ac975dcfe0276db8c162...</a></p><p><a href="https://www.trafi.fi/trafi/ajankohtaista/5771/lausuntopyynto_liikenteen_palveluista_annettuun_lakiin_liittyvista_maaraysluonnoksista" title="https://www.trafi.fi/trafi/ajankohtaista/5771/lausuntopyynto_liikenteen_palveluista_annettuun_lakiin_liittyvista_maaraysluonnoksista">https://www.trafi.fi/trafi/ajankohtaista/5771/lausuntopyynto_liikenteen_...</a></p><p>EDIT:&nbsp;</p><p>Meneekö tämä läpi Trafin ja osaavan LVM liikennepalvelulaki hinnoittelussa? Digitalisaatio estää jälleen kerran väärinkäytökset..&nbsp;</p><p>Uber accused of using &lsquo;sophisticated&rsquo; software to cheat both drivers and passengers:</p><p><a href="http://bgr.com/2017/04/07/uber-class-action-suit-driver-cheating-software/amp/?__twitter_impression=true">http://bgr.com/2017/04/07/uber-class-action-suit-driver-cheating-software/amp/?__twitter_impression=true</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

 

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön toteuttama liikennepalvelulaki (ent. liikennekaari) astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2018. Laki vapauttaa taksialan sääntelyä. Se vapauttaa mm. alan hinnoittelun, tarveharkinnan ja taksien asemapaikat. Jatkossa Suomen taksialaa valvoo Trafi.

Trafin määräysluonnoksessa taksit ovat velvoitettu ilmoittamaan taksikyydin / palvelunsa enimmäishinta. Millään muulla alalla ei toimita tai pakoteta alalla toimivia yrityksiä toimimaan näin - aina ilmoittamaan markkinoinnissaan palvelunsa maksimihinta. Hinnat ovat aina lähes kokonaan alkaen hintoja, eli minimihintoja. Taksialalla kuitenkin vaaditaan toisin, miksi? 

Trafin määräysluonnoksessa esitetään myös, että mikäli tulevaisuuden taksikyyti maksaa yli 100 eur siitä pitää erikseen ilmoittaa ja sopia kuluttajan kanssa. Kuljetusyrityksen pitää pystyä tarvittaessa näyttämään toteen, että tällaiseen sopimukseen on päädytty. Määräysluonnos ei kuitenkaan velvoita taksiyrityksiä kertomaan hinnoittelussa kuinka pitkän matkan tällainen yli 100 euron kyyti pitää olla, ts. lyhyt muutaman kilometrin matka hinnaltaa 99 eur ei vaadi erikseen ilmoittamista tai edellä mainittua sopimuksen sopimusta kuluttajan kanssa.

Millä muulla alalla palveluntuottaja pakotetaan vielä erikseen sopimaan sovitusta hinnasta kuluttajan kanssa, kun hinta menee jonkun tietyn summan ylitse?

- "Olethan varmasti ymmärtänyt, että tämä televisio maksaa 500 euroa ja tuo toinen maksaisi vain 400 euroa?"

- "Tämä olut maksaa 7 euroa. Laitatko nimesi tähän sopimukseen, että olet ymmärtänyt sen ja sen että sama olut saattaa olla muualla edullisempi?"


Määräysluonnos onkin jälleen yksi naurettava yritys estää riistohinnoittelua ja paikata täysin virheellistä liikennekaarta, jonka Liikenne- ja viestintäministeriö toteutti. Riistohinnoittelua tulee olemaan alalla - tavalla tai toisella. 

Eikö Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalvelulain pitänyt poistaa sääntelyä ja rajoituksia? Eikö lain pitänyt kehittää alaa, laskea sen hinnoittelua, luoda avoimilla rajapinnoilla turvaa, kilpailulla estää ryöstöhinnoittelu ja tehdä alasta tulevaisuuden edelläkävijä? Kuitenkin esitetyissä asioissa joudutaan rajoittamaan vapaata elinkeinoa, estämään kilpailua ja tekemään täysin samat asiat kuin muissa vapautuksen tehneissä maissa. Nämä samat päätökset johtavat yleensä samaan lopputulokseen. Silloinkin, vaikka oma ideologinen ajattelu väittäisi toista.

https://www.trafi.fi/filebank/a/1511848859/2b849b4b0ac975dcfe0276db8c162117/28546-Matkustajille_ilmoitettavat_tiedot_maaraysluonnos.pdf

https://www.trafi.fi/trafi/ajankohtaista/5771/lausuntopyynto_liikenteen_palveluista_annettuun_lakiin_liittyvista_maaraysluonnoksista

EDIT: 

Meneekö tämä läpi Trafin ja osaavan LVM liikennepalvelulaki hinnoittelussa? Digitalisaatio estää jälleen kerran väärinkäytökset.. 

Uber accused of using ‘sophisticated’ software to cheat both drivers and passengers:

http://bgr.com/2017/04/07/uber-class-action-suit-driver-cheating-software/amp/?__twitter_impression=true

 

 

]]>
5 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249190-taksiliikenne-2018#comments Liikennekaari Liikennepalvelulaki Lvm Sääntely Taksi Mon, 15 Jan 2018 18:18:39 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249190-taksiliikenne-2018
Liikennepalvelulaki, ja sen oikeat vaikutukset http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243012-liikennepalvelulaki-ja-sen-oikeat-vaikutukset <p>Liikennepalvelulaki astuu voimaan 1.7.2018. Liikenne- ja viestintäministeriö on perustellut lakia sen vaikutuksilla etenkin taksialaan. Kilpailun lisääntyessä hinnat putoavat, tarjonta paranee ja uudet innovaatiot kehittävät alaa.<br /><br />Kirjoituksen kuvassa Hollanti, ja syyskuu 2017. Hollannissa taksiala vapautettiin 2000-luvulla.&nbsp;<br /><br />Omien ideologien ja lobbareiden kuuntelu ei siis tee asioista yhtään enempää totta. Se mitä käytännössä tapahtuu - ratkaisee. Ministeriön virkamiehet ovat nostaneet kädet pystyyn. Lobbaus on iskenyt syvälle taloon, ideologia jyllää, konsensus on täysin vieras käsite ja kolleegaa tuetaan, vaikka kyseinen kolleega ei tiedä edes prosessien perusasioita.<br /><br />Faktat kertovat taksialan vapautusmaista sen, että mm. 26 vuodessa Ruotsin taksialalla ei ole innovatiivisempia asioita, hinta ei ole laskenut (ne ovat nousseet), palvelut ovat keskittyneet &nbsp;ja tarjonta on huonompaa kuin Suomessa. Hollannissa asiat taitavat olla vielä huonommin. Samat asiat toistuvat jokaisessa taksialan vapauttaneessa maassa. Markkinataloudenlait eivät toteudu TODISTETUSTI maailman taksialoilla. Samat päätökset kuitenkin johtavat täällä eri lopputulokseen? Kyllä, mikäli uskomme ideologiaan, mikäli uskomme ministeriöön ja mikäli sivuutamme alalta saadut tiedot.<br /><br />Liikennepalvelulaki sallii myös mm. veroparatiisiyhtiö Uberin toiminnan. Yhtiön, joka jokin aika sitten lopetti Suomessa toiminnan, jotta se pystyy omien sanojensa mukaan &quot;suojelemaan kuljettajiaan&quot;. Anteeksi, mutta yli 200 kuljettajaa on ollut tutkittuna jo miltei yli vuoden. Osa on jo keretty tuomitsemaan oikeudessa. Heti, kun poliisi siirsi mielenkiinnon yhtiön johtoon, takavarikoi johdon omaisuutta, kuten mm. Joel Järvisen niin veroparatiisiyhtiö lopetti toiminnan. Jokainen voi miettiä oliko kyseessä siis vuoden syytteissä / tutkinnassa olleet kuljettajat vai yhtiön Suomen johdon tutkinta. Muihin lukuisiin yhtiön vikoihin en jaksa enempää edes puuttua.<br /><br />Kiitos Liikenne- ja viestintäministeriön Suomen taksiala tulee olemaan täysi katastrofi seuraavat vuodet. Taksiala tulee niittämään mainetta mm. turistioppaissa ja varoitusteksteissä. Ei sen takia, että se on hyvä, vaan varoituksena esim. riistohinnoista.&nbsp;<br /><br />Taksialalle on jo tulossa ulkomaalaisia suuria yhtiöitä. Taksialan pääoma lisääntyy, mutta verotulot tulotetaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Todella kestävää kehitystä.<br /><br />Populisti liberaali Elina Lepomäki julkaisi twitterissä kuvan Suomen taksijonosta ja toivoi alan vapautumista, jotta jonot poistuisivat. Psst.. ne jonot eivät poistu alan vapautuessa. Ainoa ero entiseen on se, että kuluttaja jonottaa saman verran, mutta maksaa vain enemmän. Miksi taksi ajaisi nykyistä halvemmalla, jos taksitolpat ovat täynnä maksavia asiakkaita? Miksi hinta putoaisi? Kilpailun lisääntyessä taksialan tehokkuus laskee ja tieto ei liiku kilpailijoiden välillä.<br /><br />Liikennepalvelulaki tulee myös poistamaan kassakoneet takseista, jos ja kun hinta perustuu vyöhykehinnoitteluun. Millä siis verottaja saa tiedon, kun kyyti otetaan taksitolpalta, käytetään vyöhykehinnoittelua ja maksu suoritetaan käteisellä? Digitalisaation avulla? Ei, ei mitenkään.&nbsp;<br /><br />Samalla ministeriö hehkuttaa hyvin tehtyä työtään? #sarkasmia ilmeisesti..&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Liikennepalvelulaki astuu voimaan 1.7.2018. Liikenne- ja viestintäministeriö on perustellut lakia sen vaikutuksilla etenkin taksialaan. Kilpailun lisääntyessä hinnat putoavat, tarjonta paranee ja uudet innovaatiot kehittävät alaa.

Kirjoituksen kuvassa Hollanti, ja syyskuu 2017. Hollannissa taksiala vapautettiin 2000-luvulla. 

Omien ideologien ja lobbareiden kuuntelu ei siis tee asioista yhtään enempää totta. Se mitä käytännössä tapahtuu - ratkaisee. Ministeriön virkamiehet ovat nostaneet kädet pystyyn. Lobbaus on iskenyt syvälle taloon, ideologia jyllää, konsensus on täysin vieras käsite ja kolleegaa tuetaan, vaikka kyseinen kolleega ei tiedä edes prosessien perusasioita.

Faktat kertovat taksialan vapautusmaista sen, että mm. 26 vuodessa Ruotsin taksialalla ei ole innovatiivisempia asioita, hinta ei ole laskenut (ne ovat nousseet), palvelut ovat keskittyneet  ja tarjonta on huonompaa kuin Suomessa. Hollannissa asiat taitavat olla vielä huonommin. Samat asiat toistuvat jokaisessa taksialan vapauttaneessa maassa. Markkinataloudenlait eivät toteudu TODISTETUSTI maailman taksialoilla. Samat päätökset kuitenkin johtavat täällä eri lopputulokseen? Kyllä, mikäli uskomme ideologiaan, mikäli uskomme ministeriöön ja mikäli sivuutamme alalta saadut tiedot.

Liikennepalvelulaki sallii myös mm. veroparatiisiyhtiö Uberin toiminnan. Yhtiön, joka jokin aika sitten lopetti Suomessa toiminnan, jotta se pystyy omien sanojensa mukaan "suojelemaan kuljettajiaan". Anteeksi, mutta yli 200 kuljettajaa on ollut tutkittuna jo miltei yli vuoden. Osa on jo keretty tuomitsemaan oikeudessa. Heti, kun poliisi siirsi mielenkiinnon yhtiön johtoon, takavarikoi johdon omaisuutta, kuten mm. Joel Järvisen niin veroparatiisiyhtiö lopetti toiminnan. Jokainen voi miettiä oliko kyseessä siis vuoden syytteissä / tutkinnassa olleet kuljettajat vai yhtiön Suomen johdon tutkinta. Muihin lukuisiin yhtiön vikoihin en jaksa enempää edes puuttua.

Kiitos Liikenne- ja viestintäministeriön Suomen taksiala tulee olemaan täysi katastrofi seuraavat vuodet. Taksiala tulee niittämään mainetta mm. turistioppaissa ja varoitusteksteissä. Ei sen takia, että se on hyvä, vaan varoituksena esim. riistohinnoista. 

Taksialalle on jo tulossa ulkomaalaisia suuria yhtiöitä. Taksialan pääoma lisääntyy, mutta verotulot tulotetaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Todella kestävää kehitystä.

Populisti liberaali Elina Lepomäki julkaisi twitterissä kuvan Suomen taksijonosta ja toivoi alan vapautumista, jotta jonot poistuisivat. Psst.. ne jonot eivät poistu alan vapautuessa. Ainoa ero entiseen on se, että kuluttaja jonottaa saman verran, mutta maksaa vain enemmän. Miksi taksi ajaisi nykyistä halvemmalla, jos taksitolpat ovat täynnä maksavia asiakkaita? Miksi hinta putoaisi? Kilpailun lisääntyessä taksialan tehokkuus laskee ja tieto ei liiku kilpailijoiden välillä.

Liikennepalvelulaki tulee myös poistamaan kassakoneet takseista, jos ja kun hinta perustuu vyöhykehinnoitteluun. Millä siis verottaja saa tiedon, kun kyyti otetaan taksitolpalta, käytetään vyöhykehinnoittelua ja maksu suoritetaan käteisellä? Digitalisaation avulla? Ei, ei mitenkään. 

Samalla ministeriö hehkuttaa hyvin tehtyä työtään? #sarkasmia ilmeisesti.. 

]]>
0 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243012-liikennepalvelulaki-ja-sen-oikeat-vaikutukset#comments Liikennekaari Liikennepalvelulaki Lvm Sääntely Taksi Sun, 17 Sep 2017 18:16:14 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243012-liikennepalvelulaki-ja-sen-oikeat-vaikutukset
Liikennekaari edistyy, mutta mihin suuntaan? http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239557-liikennekaari-edistyy-mutta-mihin-suuntaan <p>Otetaanpa kantaa veroparatiisiyhtiön lobbauksessa tunnetun lehden uutisaiheeseen:<br /><br /><a href="https://m.kauppalehti.fi/uutiset/kilpailija-ruotsalaisen-taksijatin-kaupoista-suomessa-tama-on-lahtolaukaus/UKMQz2ma" title="https://m.kauppalehti.fi/uutiset/kilpailija-ruotsalaisen-taksijatin-kaupoista-suomessa-tama-on-lahtolaukaus/UKMQz2ma">https://m.kauppalehti.fi/uutiset/kilpailija-ruotsalaisen-taksijatin-kaup...</a><br /><br />Kujalan kannattaisi ensin tutustua käsitteisiin. Näin hän saa kommenteista ja perusteluista uskottavammat. Taksiala Suomessa ei ole monopolia, se ei ole myöskään kartellia. Se on sääntelyä. Näiden kolmen termin erot on kuitenkin kohtuu isot. Toki käsiteanalyysit nyt harvoin ketään kiinnostavat.<br /><br />Niin, Cabonline sai juuri Ruotsissa miljoonasakot myöhästelyistä, tekemättömistä kyydeistä ja palvelutason tarpeettomuudesta. Se on siis se hyvä asia mikä on Kujalan mielestä hyvää Suomelle? Ok.&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.stockholmsfria.se/artikel/125916" title="http://www.stockholmsfria.se/artikel/125916">http://www.stockholmsfria.se/artikel/125916</a><br /><br /><a href="http://www.expressen.se/nyheter/dokument/taxikungens-liv-i-lyx--i-en-bransch-i-kris/" title="http://www.expressen.se/nyheter/dokument/taxikungens-liv-i-lyx--i-en-bransch-i-kris/">http://www.expressen.se/nyheter/dokument/taxikungens-liv-i-lyx--i-en-bra...</a><br /><br />Kujalan mielestä on hyvä asia, että verotulot ohjataan jatkossa Kanadan eläkejärjestöille, kuten esim. Cabonlinen tapauksessa?&nbsp;<br /><br />Taksialalla Suomessa on jo nyt työvoimapula. Kujalaa, LVM ja Cabonline uskoen &quot;alalle syntyy satoja / tuhansia työpaikkoja&quot;. Mistä näihin löydetään työntekijät? Kortistosta palkkatuella? Yhteiskunta kiittää.<br /><br />Esim. Ruotsin taksialalla kuljettaja tekee n. 180-190 tuntia / kk töitä, ja palkka on liikennesektorin huonoin. Autoja pidetään töissä jopa 94 %, vaikka kysyntä ei sitä vaadi. Seurauksena riistohinnoittelu, harmaa talous ja kiertely. Lisäksi kun muistetaan, että tällä hetkellä Suomen säännellyllä alalla on 1,9 taksia / 1 000 ihmistä kohden ja mm. Ruotsin vapaalla alalla 1,6 taksia / 1000 ihmistä kohden. Kärsijöidä maaseudut, kun taksit keskittyy vain suurkaupunkeihin.<br /><br />Ruotsissa 10 km matka maksaa n. 32-159 eur. Suomessa tällä hetkellä 23 euroa. Ruotsissa alv 6 %. Suomessa 10 %. Ruotsin taksialalla ja tulevaisuudessa myös Suomen taksialalla hinnoittelu tulee olemaan todella epäselkeää.<br /><br />Ruotsissa alaa hallitsee täysin 2-4 isoa taksiyhtiötä, jotka toimivat ihan oikeassa monopoliasemassa.<br /><br />Entä tulevaisuus Suomessa?&nbsp;<br /><br />Taksien hinnat todellakin tulevat halpenemaan.. hiljaisille ajoille. Siis silloin, kun kuluttajan ei tarvitse liikkua mm. maanantaiyö klo. 2. Vastaavasti hinnat nousevat nykyiseen moninkertaisesti kiireajoille, siis silloin kun kuluttaja liikkuu. Kuka siitä siis hyötyy? Kyllä, palveluntarjoaja. Toki on joitakin kokeilijoita ja halpatakseja markkinoilla.. joilla ei taksin kanssa ole mitään tekemistä, vaan ovat tavallaan ihan oma kategoriansa.<br /><br />Kaikki nämä asiat on Kujalan ja Kajonin mielestä hyvä asia? Tämä selvä.&nbsp;<a class="_58cn" dir="ltr" href="https://www.facebook.com/hashtag/sarkasmi?hc_location=ufi" target="_blank">#sarkasmi</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Otetaanpa kantaa veroparatiisiyhtiön lobbauksessa tunnetun lehden uutisaiheeseen:

https://m.kauppalehti.fi/uutiset/kilpailija-ruotsalaisen-taksijatin-kaupoista-suomessa-tama-on-lahtolaukaus/UKMQz2ma

Kujalan kannattaisi ensin tutustua käsitteisiin. Näin hän saa kommenteista ja perusteluista uskottavammat. Taksiala Suomessa ei ole monopolia, se ei ole myöskään kartellia. Se on sääntelyä. Näiden kolmen termin erot on kuitenkin kohtuu isot. Toki käsiteanalyysit nyt harvoin ketään kiinnostavat.

Niin, Cabonline sai juuri Ruotsissa miljoonasakot myöhästelyistä, tekemättömistä kyydeistä ja palvelutason tarpeettomuudesta. Se on siis se hyvä asia mikä on Kujalan mielestä hyvää Suomelle? Ok. 

http://www.stockholmsfria.se/artikel/125916

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/taxikungens-liv-i-lyx--i-en-bransch-i-kris/

Kujalan mielestä on hyvä asia, että verotulot ohjataan jatkossa Kanadan eläkejärjestöille, kuten esim. Cabonlinen tapauksessa? 

Taksialalla Suomessa on jo nyt työvoimapula. Kujalaa, LVM ja Cabonline uskoen "alalle syntyy satoja / tuhansia työpaikkoja". Mistä näihin löydetään työntekijät? Kortistosta palkkatuella? Yhteiskunta kiittää.

Esim. Ruotsin taksialalla kuljettaja tekee n. 180-190 tuntia / kk töitä, ja palkka on liikennesektorin huonoin. Autoja pidetään töissä jopa 94 %, vaikka kysyntä ei sitä vaadi. Seurauksena riistohinnoittelu, harmaa talous ja kiertely. Lisäksi kun muistetaan, että tällä hetkellä Suomen säännellyllä alalla on 1,9 taksia / 1 000 ihmistä kohden ja mm. Ruotsin vapaalla alalla 1,6 taksia / 1000 ihmistä kohden. Kärsijöidä maaseudut, kun taksit keskittyy vain suurkaupunkeihin.

Ruotsissa 10 km matka maksaa n. 32-159 eur. Suomessa tällä hetkellä 23 euroa. Ruotsissa alv 6 %. Suomessa 10 %. Ruotsin taksialalla ja tulevaisuudessa myös Suomen taksialalla hinnoittelu tulee olemaan todella epäselkeää.

Ruotsissa alaa hallitsee täysin 2-4 isoa taksiyhtiötä, jotka toimivat ihan oikeassa monopoliasemassa.

Entä tulevaisuus Suomessa? 

Taksien hinnat todellakin tulevat halpenemaan.. hiljaisille ajoille. Siis silloin, kun kuluttajan ei tarvitse liikkua mm. maanantaiyö klo. 2. Vastaavasti hinnat nousevat nykyiseen moninkertaisesti kiireajoille, siis silloin kun kuluttaja liikkuu. Kuka siitä siis hyötyy? Kyllä, palveluntarjoaja. Toki on joitakin kokeilijoita ja halpatakseja markkinoilla.. joilla ei taksin kanssa ole mitään tekemistä, vaan ovat tavallaan ihan oma kategoriansa.

Kaikki nämä asiat on Kujalan ja Kajonin mielestä hyvä asia? Tämä selvä. #sarkasmi

]]>
0 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239557-liikennekaari-edistyy-mutta-mihin-suuntaan#comments Liikennekaari Lvm Markkinat Taksi Sat, 01 Jul 2017 18:34:52 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239557-liikennekaari-edistyy-mutta-mihin-suuntaan
Avoin kirje Anne Bernerille http://titta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238123-avoin-kirje-anne-bernerille <p>Arvoisa liikenneministeri Anne Berner,</p><p>&nbsp;</p><p>kun olette suurella tarmolla ja ennakkoluulottomuudella lähtenyt uudistamaan koko suomalaista liikennekulttuuria, haluaisin Teidän lisäävän uudistuksiin asian, joka on toteutettu kauan sitten ainakin Yhdysvalloissa, missä se toimii todella hienosti. Tarkoitan liikennevaloissa oikealle kääntymistä, kun valo näyttää punaista.&nbsp;</p><p>Olen ajanut USA:ssa useita tuhansia kilometrejä, ja saanut omakohtaisesti kokea, miten joustava ratkaisu on, kun liikennevalon näyttäessä punaista, oikealle kääntyminen on kuitenkin sallittua, erityistä varovaisuutta noudattaen. On tietenkin sellaisia risteyksiä, jotka ovat liian isoja tai vilkasiikenteisiä tällaiselle kääntymiselle, mutta ne on erikseen kyltillä merkitty. Käytäntö toimii hyvin, se säästää polttoainetta ja nopeuttaa liikennettä niin, ettei turhia ruuhkia ole ja toisaalta autot eivät seiso ja &nbsp;käy tyhjäkäyntiä risteyksissä tarpeettomasti. Myös jalankulkijoiden ja autoilijoiden törmäykset suojatiellä vähenevät tällä käytännöllä, kun ei synny suomalaisille ratkaisuille tyypillistä tilannetta, jossa kääntyvälle ajoneuvolle ja jalankulkijoille palaa samaan aikaan vihreä valo.</p><p>&nbsp;</p><p>Tutkikaapa, ministeri Berner, &nbsp;asiaa ja käyttäkää ennakkoluulotonta asennettanne meidän suomalaisten autoilevien ihmisten liikkumista helpottavaan uudistukseen!</p><p>&nbsp;</p><p>Ystävällisesti</p><p>&nbsp;Kristina Ljungqvist</p><p>yli 50 vuotta &nbsp;kokemusta suomalaisesta tieliikenteestä hankkinut, ja paljon ajava tavallinen kansalainen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Arvoisa liikenneministeri Anne Berner,

 

kun olette suurella tarmolla ja ennakkoluulottomuudella lähtenyt uudistamaan koko suomalaista liikennekulttuuria, haluaisin Teidän lisäävän uudistuksiin asian, joka on toteutettu kauan sitten ainakin Yhdysvalloissa, missä se toimii todella hienosti. Tarkoitan liikennevaloissa oikealle kääntymistä, kun valo näyttää punaista. 

Olen ajanut USA:ssa useita tuhansia kilometrejä, ja saanut omakohtaisesti kokea, miten joustava ratkaisu on, kun liikennevalon näyttäessä punaista, oikealle kääntyminen on kuitenkin sallittua, erityistä varovaisuutta noudattaen. On tietenkin sellaisia risteyksiä, jotka ovat liian isoja tai vilkasiikenteisiä tällaiselle kääntymiselle, mutta ne on erikseen kyltillä merkitty. Käytäntö toimii hyvin, se säästää polttoainetta ja nopeuttaa liikennettä niin, ettei turhia ruuhkia ole ja toisaalta autot eivät seiso ja  käy tyhjäkäyntiä risteyksissä tarpeettomasti. Myös jalankulkijoiden ja autoilijoiden törmäykset suojatiellä vähenevät tällä käytännöllä, kun ei synny suomalaisille ratkaisuille tyypillistä tilannetta, jossa kääntyvälle ajoneuvolle ja jalankulkijoille palaa samaan aikaan vihreä valo.

 

Tutkikaapa, ministeri Berner,  asiaa ja käyttäkää ennakkoluulotonta asennettanne meidän suomalaisten autoilevien ihmisten liikkumista helpottavaan uudistukseen!

 

Ystävällisesti

 Kristina Ljungqvist

yli 50 vuotta  kokemusta suomalaisesta tieliikenteestä hankkinut, ja paljon ajava tavallinen kansalainen.

]]>
1 http://titta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238123-avoin-kirje-anne-bernerille#comments Liikennekaari Thu, 08 Jun 2017 06:58:09 +0000 Kristina Ljungqvist http://titta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238123-avoin-kirje-anne-bernerille
Taksiliikenne tulevaisuudessa http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235884-taksiliikenne-tulevaisuudessa <p>Suomen hallitus hyväksyi tänään uuden taksilain. Se tulee voimaan 1.7.2018.<br /><br />Hallitus purkaa taksialan sääntelyä. Sen kautta mm. taksien hinnoittelu vapaantuu, asemapaikka poistuu ja määräsääntelystä luovutaan. Laki sisältää edelleen monia virheitä, kuten mm. taksamittarien (kassakoneen) poistamisen. Jatkossa mittaria ei tarvitse lainkaan tai saman asian ajaa digitaalinen mittari, ts. kännykkäsovellus.<br /><br />Kassakoneiden poisto pelaa suoraan harmaan talouden laariin. Tänään saimme lukea Uber Suomen n. 2 miljoonan euron rikoshyödystä ja harmaasta talousta. Digitalisaatio ei estänyt tai vähentänyt harmaata taloutta. Kuskeja satoja.<br /><br />Entä kun kuskeja on tuhansia?<br /><br />Taksi lataa siis kuvassa olevan apin AppStoresta, ehkä toisenkin vastaavan sovelluksen. Kolmannen Androidilta. Taksi ajaa tolpalta käteiskyydin. Miten tieto menee verottajalle tai kenellekkään?<br /><br />Tuleva liikennepalvelulaki taksamittarin poistoineen lisää merkittävästi harmaata taloutta. Se helpottaa riistohinoittelua.</p> Suomen hallitus hyväksyi tänään uuden taksilain. Se tulee voimaan 1.7.2018.

Hallitus purkaa taksialan sääntelyä. Sen kautta mm. taksien hinnoittelu vapaantuu, asemapaikka poistuu ja määräsääntelystä luovutaan. Laki sisältää edelleen monia virheitä, kuten mm. taksamittarien (kassakoneen) poistamisen. Jatkossa mittaria ei tarvitse lainkaan tai saman asian ajaa digitaalinen mittari, ts. kännykkäsovellus.

Kassakoneiden poisto pelaa suoraan harmaan talouden laariin. Tänään saimme lukea Uber Suomen n. 2 miljoonan euron rikoshyödystä ja harmaasta talousta. Digitalisaatio ei estänyt tai vähentänyt harmaata taloutta. Kuskeja satoja.

Entä kun kuskeja on tuhansia?

Taksi lataa siis kuvassa olevan apin AppStoresta, ehkä toisenkin vastaavan sovelluksen. Kolmannen Androidilta. Taksi ajaa tolpalta käteiskyydin. Miten tieto menee verottajalle tai kenellekkään?

Tuleva liikennepalvelulaki taksamittarin poistoineen lisää merkittävästi harmaata taloutta. Se helpottaa riistohinoittelua.

]]>
23 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235884-taksiliikenne-tulevaisuudessa#comments Kotimaa Digitalisaatio Harmaa talous Liikennekaari Liikennepalvelulaki Taksi Wed, 19 Apr 2017 20:20:53 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235884-taksiliikenne-tulevaisuudessa
Uber ja vapaampi taksisääntely vähentää humalassa ajamista http://jeremiaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235135-uber-ja-vapaampi-taksisaantely-vahentaa-humalassa-ajamista <p><a href="http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/04/daily-chart-0">Economist</a>&nbsp;on uutisoinut tutkimuksesta, jonka mukaan new yorkin osavaltion alueilla, joilla kyydinvälityspalvelu Uber on sallittu ja yleistynyt, alkoholin aiheuttamat liikenneonnettomuudet ovat selvästi vähentyneet. Vastaavaa kehitystä ei ole tapahtunut alueilla, joilla Uber on kielletty.<br /><br />Humalassa ajamisen vähentämisen lisäksi vapaammalla kyydinjakamisella on monia muitakin yhteiskunnallisia etuja. Liikennekaari on askel oikeaan suuntaan, mutta se on edelleen riittämätön jotta voisimme yhteiskuntana saada kaikki edut liikenteen digitalisaatiosta. Kyyditsemisen rahasta pitäisi olla sallittua kaikille, joilla on ajokortti.<br /><br />Lähde: <a href="http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/04/daily-chart-0" title="http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/04/daily-chart-0">http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/04/daily-chart-0</a></p> Economist on uutisoinut tutkimuksesta, jonka mukaan new yorkin osavaltion alueilla, joilla kyydinvälityspalvelu Uber on sallittu ja yleistynyt, alkoholin aiheuttamat liikenneonnettomuudet ovat selvästi vähentyneet. Vastaavaa kehitystä ei ole tapahtunut alueilla, joilla Uber on kielletty.

Humalassa ajamisen vähentämisen lisäksi vapaammalla kyydinjakamisella on monia muitakin yhteiskunnallisia etuja. Liikennekaari on askel oikeaan suuntaan, mutta se on edelleen riittämätön jotta voisimme yhteiskuntana saada kaikki edut liikenteen digitalisaatiosta. Kyyditsemisen rahasta pitäisi olla sallittua kaikille, joilla on ajokortti.

Lähde: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/04/daily-chart-0

]]>
13 http://jeremiaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235135-uber-ja-vapaampi-taksisaantely-vahentaa-humalassa-ajamista#comments Kotimaa Liikennekaari Taksi Uber Thu, 06 Apr 2017 07:34:28 +0000 Jeremias Kangas http://jeremiaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235135-uber-ja-vapaampi-taksisaantely-vahentaa-humalassa-ajamista
Liikennesektori tulevaisuudessa - Taksiliikenne http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232908-liikennesektori-tulevaisuudessa-taksiliikenne <p>Seurasin mielenkiinnolla 7.3.2017 käytyä Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämää liikenne- ja viestintäfoorumia. Suuria puheita, hyvää keskustelua, paljon uskomuksia, rohkeutta ja ennusteita. Mielenkiinto lopahti nopeasti..</p><p>&quot;Tulevaisuus tehdään nyt. Rohkeasti.&quot; - Anne Berner</p><p>Foorumin aloitti Ministeri Anne Berner, joka puhui tuttua samaa mantraa kuten aina ennenkin. Tulevaisuus tehdään tässä ja nyt. Asioiden toistaminen ei tee kyseisistä asioista yhtään sen enempää totta. Uutena asiana Ministeri Berner kertoi, että Suomen autokanta on Liettuan jälkeen yksi maailman vanhemmista. Liikenteen automatisointi tulevaisuudessa tulee parantamaan Suomen autokantaa ja liikennesektoria. Ministeri Berner kertoi myös, että autoteollisuuden mukaan tämä on jo mahdollista vuonna 2025, ja mm. tällöin robottitaksien hinnat ovat n. 0,50 eur / km. Suomen autokanta siis hyppää maailman huonoimmasta maailman kärkeen vain 8 vuodessa. Hintataso tippuu vain 8 vuodessa tai vähemmässäkin ajassa 0,50 eur / km.&nbsp;</p><p>Toinen puhuja kertoi kuinka ihminen voi kävellä vetten päällä mikäli hän vain uskoo tarpeeksi omiin kykyihinsä. Ei, ihminen ei voi kävellä vetten päällä, uskoi hän kuinka omiin kykyihinsä. Ihminen on naiivi, jos uskoo, että voi kävellä vetten päällä. Tai hän on helposti vietävissä, jos hän uskoo toisen sanomaan siitä, että hän voi kävellä vetten päällä.&nbsp;</p><p>Esko Aho kertoi samat tutut asiat liikenteen avaamisesta - &quot;unohtaen&quot; siitä seuranneet ongelmat maissa missä vapautus on tehty. Käyttäen vertikaali ja horisontaali ilmauksia.</p><p>&quot;Tulevaisuus tehdään nyt. Rohkeasti.&quot; - toivon mukaan järkevästi.</p><p>Samat asiat toistuvat valmisteilla olevassa liikennekaaressa. Se perustuu uskomuksiin paremmasta huomisesta. Uskomuksiin, jotka on koettu jo muualla toimimattomiksi. Liikennekaari sisältää useita virheitä. Se pelaa kymmenillä, sadoilla, ellei jopa tuhansilla työpaikoilla.. ihmisten työpaikoilla. Suomi ei ole edelläkävijä liikennesektorin avaamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriö perustelee edelleen liikennesektorin avaamista telealan vapauttamisella vuonna 1980. Telealan vapauttaminen toi mobiiliteknologian ja operaattorit ja se toi telealan hypen. Miten siinä kävikään joitain vuosia myöhemmin? Samaan aikaan ministeriö ei pidä relevanttina taksialan vapautusta 1980-luvun Ruotsissa. Ministeriö siis vertaa telealan vapautusta taksialaan, mutta ei vertaa taksialan vapautusta taksialaan.&nbsp;</p><p>Huominen tehdään nyt. Sitä ei tehdä uskomuksilla, sitä ei tehdä hullulla rohkeudella. Se tehdään rohkean järkevästi. Miettien mikä asia toimii ja mikä ei, tiedostaen sitä seuraavat riskit. Oman ideologian esille tuonti ei tee asiasta yhtään sen totuudenmukaisempaa, jos sama asia on muualla todettu jo usein epäonnistuneeksi. Liikennekaari on osittain tätä. Se tulee sallimaan ei tulonhankkimistarkoituksessa suoritetut tehtävät ja &quot;työn&quot;, kuten mm. jakamistalouden. Se tulee myös poistamaan kassakoneet mm. takseista. Digitalisaatio korjaa puuttuvat ongelmat? Digitalisaatio korjaa kassakoneiden jättämän aukon? Sovellus korjaa kalibroidun kassakoneen? Ei. Tämän voi todeta jo erään suureen &quot;jakamistaloudessa&quot; toimivan yhtiön liiketoimintamallista. Tulevaisuuden kuljettajalla voi olla useita &quot;digitalisaation-kassakoneita&quot;, jopa kymmeniä. Mistä tulevaisuuden kuluttaja tietää mitä hintaa hän seuraa? Entä miten valvova viranomainen voi seurata maksuliikennettä? Miten verottaja voi seurata? Miten poliisi voi? Ei mitenkään. Poistetaanko kassakoneet seuraavaksi hypermarketeista? Tai piirturit raskaasta liikenteestä? Ministeriön mukaan, kun harmaa talous estetään tulevaisuudessa - toimijoiden rehellisyydellä tulojen ilmoittamiseen. Ei, sitä ei estetä rehellisyydellä.</p><p>Avoimet rajapinnat</p><p>Ruotsin taksiala vapautettiin 27 vuotta sitten. Sieltä poistettiin rajapinnat, ja toimitaan avoimesti; innovaatioita ei ole syntynyt, robottiautot eivät kuljeta ihmisiä ja digitalisaatio ei ole edennyt. Se on tuonut alueet missä operoivat vain tietyt autot, se on tuonut riistohinnoittelun, se on tuonut harmaan talouden ja se on tuonut haja-asutusseutujen hiljentymisen liikennepalveluista. Samoin on käynyt kaikissa muissakin vapautuksen tehneissä maissa. Ministeriö itse huomasi sen liikenneverkkouudistuksessa, että kilpailutus kiireessä on vaikeaa. Taksia käytetään yleensä kiireessä.</p><p>Samaan aikaan Suomen taksiala on kehittynyt jopa enemmän sääntelyn alaisena. Sääntely ei estä kehittymistä, kun ala haluaa kehittyä. Ja ala on halunnut kehittyä vuosien saatossa: Korttimaksaminen, paketti- ja muut kuljetukset, suorasoitot, tekstaritilaukset, puheentunnistus, Kelan kimppakyydit ja sähköinen järjestelmä, autojen automaattinen paikantaminen, gps, ja lähimmän asiakasta olevan taksin saaminen, sekä viimeisimpänä valtakunnallinen mobiilisovellus Valopilkku, joka tuo taksin entistä lähemmäksi digitalisaatiota.&nbsp;</p><p>Ala on siis kehittynyt, ja se kehittyy myös tulevaisuudessakin. Taksi ei ole yksi suuri yhtiö. Suomen taksiala missä toimii n. 10 000 Oy, Ky ja Tmi yrittäjää kehittyy, mutta se kehittyy hitaasti harkiten - järkevästi. Se ei kehity hetkessä. Mikään asia ei lyhennä kehitykseen käytettyä aikaa mikäli kehitys halutaan tehdä huolellisesti ilman epärealistisia uskomuksia. Organisaation muutokseen kuuluu riskienhallinta, niiden tiedostaminen, analysointi, estäminen. Riskien osuus ja niiden hallittavuus hankaloituu huomattavasti kiireessä. Tämän perusasian on unohtanut etenkin Liikenne- ja viestintäministeriö. Se menee uskomusten mukaan kiireessä digihypeen, se uskoo kävelevänsä vetten päällä. Kun unohdamme kiireen, alamme muistaa asioita, jotka olemme kiireessämme unohtaneet.</p><p>Digitalisaatio on kuitenkin erittäin hyvä päämäärä, kun päämäärään mennään suunnitellusti, unohtaen ideologian. Visio on yleensä hyvä, mahtipontinen ehkä jopa tavoittamaton päämäärä yrityksille. Se on suunnannäyttäjä ja unelma. Realistinen tavoite onkin sitten jotain ihan muuta..</p><p>Onneksi on suomalainen taksi - ainakin vielä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Seurasin mielenkiinnolla 7.3.2017 käytyä Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämää liikenne- ja viestintäfoorumia. Suuria puheita, hyvää keskustelua, paljon uskomuksia, rohkeutta ja ennusteita. Mielenkiinto lopahti nopeasti..

"Tulevaisuus tehdään nyt. Rohkeasti." - Anne Berner

Foorumin aloitti Ministeri Anne Berner, joka puhui tuttua samaa mantraa kuten aina ennenkin. Tulevaisuus tehdään tässä ja nyt. Asioiden toistaminen ei tee kyseisistä asioista yhtään sen enempää totta. Uutena asiana Ministeri Berner kertoi, että Suomen autokanta on Liettuan jälkeen yksi maailman vanhemmista. Liikenteen automatisointi tulevaisuudessa tulee parantamaan Suomen autokantaa ja liikennesektoria. Ministeri Berner kertoi myös, että autoteollisuuden mukaan tämä on jo mahdollista vuonna 2025, ja mm. tällöin robottitaksien hinnat ovat n. 0,50 eur / km. Suomen autokanta siis hyppää maailman huonoimmasta maailman kärkeen vain 8 vuodessa. Hintataso tippuu vain 8 vuodessa tai vähemmässäkin ajassa 0,50 eur / km. 

Toinen puhuja kertoi kuinka ihminen voi kävellä vetten päällä mikäli hän vain uskoo tarpeeksi omiin kykyihinsä. Ei, ihminen ei voi kävellä vetten päällä, uskoi hän kuinka omiin kykyihinsä. Ihminen on naiivi, jos uskoo, että voi kävellä vetten päällä. Tai hän on helposti vietävissä, jos hän uskoo toisen sanomaan siitä, että hän voi kävellä vetten päällä. 

Esko Aho kertoi samat tutut asiat liikenteen avaamisesta - "unohtaen" siitä seuranneet ongelmat maissa missä vapautus on tehty. Käyttäen vertikaali ja horisontaali ilmauksia.

"Tulevaisuus tehdään nyt. Rohkeasti." - toivon mukaan järkevästi.

Samat asiat toistuvat valmisteilla olevassa liikennekaaressa. Se perustuu uskomuksiin paremmasta huomisesta. Uskomuksiin, jotka on koettu jo muualla toimimattomiksi. Liikennekaari sisältää useita virheitä. Se pelaa kymmenillä, sadoilla, ellei jopa tuhansilla työpaikoilla.. ihmisten työpaikoilla. Suomi ei ole edelläkävijä liikennesektorin avaamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriö perustelee edelleen liikennesektorin avaamista telealan vapauttamisella vuonna 1980. Telealan vapauttaminen toi mobiiliteknologian ja operaattorit ja se toi telealan hypen. Miten siinä kävikään joitain vuosia myöhemmin? Samaan aikaan ministeriö ei pidä relevanttina taksialan vapautusta 1980-luvun Ruotsissa. Ministeriö siis vertaa telealan vapautusta taksialaan, mutta ei vertaa taksialan vapautusta taksialaan. 

Huominen tehdään nyt. Sitä ei tehdä uskomuksilla, sitä ei tehdä hullulla rohkeudella. Se tehdään rohkean järkevästi. Miettien mikä asia toimii ja mikä ei, tiedostaen sitä seuraavat riskit. Oman ideologian esille tuonti ei tee asiasta yhtään sen totuudenmukaisempaa, jos sama asia on muualla todettu jo usein epäonnistuneeksi. Liikennekaari on osittain tätä. Se tulee sallimaan ei tulonhankkimistarkoituksessa suoritetut tehtävät ja "työn", kuten mm. jakamistalouden. Se tulee myös poistamaan kassakoneet mm. takseista. Digitalisaatio korjaa puuttuvat ongelmat? Digitalisaatio korjaa kassakoneiden jättämän aukon? Sovellus korjaa kalibroidun kassakoneen? Ei. Tämän voi todeta jo erään suureen "jakamistaloudessa" toimivan yhtiön liiketoimintamallista. Tulevaisuuden kuljettajalla voi olla useita "digitalisaation-kassakoneita", jopa kymmeniä. Mistä tulevaisuuden kuluttaja tietää mitä hintaa hän seuraa? Entä miten valvova viranomainen voi seurata maksuliikennettä? Miten verottaja voi seurata? Miten poliisi voi? Ei mitenkään. Poistetaanko kassakoneet seuraavaksi hypermarketeista? Tai piirturit raskaasta liikenteestä? Ministeriön mukaan, kun harmaa talous estetään tulevaisuudessa - toimijoiden rehellisyydellä tulojen ilmoittamiseen. Ei, sitä ei estetä rehellisyydellä.

Avoimet rajapinnat

Ruotsin taksiala vapautettiin 27 vuotta sitten. Sieltä poistettiin rajapinnat, ja toimitaan avoimesti; innovaatioita ei ole syntynyt, robottiautot eivät kuljeta ihmisiä ja digitalisaatio ei ole edennyt. Se on tuonut alueet missä operoivat vain tietyt autot, se on tuonut riistohinnoittelun, se on tuonut harmaan talouden ja se on tuonut haja-asutusseutujen hiljentymisen liikennepalveluista. Samoin on käynyt kaikissa muissakin vapautuksen tehneissä maissa. Ministeriö itse huomasi sen liikenneverkkouudistuksessa, että kilpailutus kiireessä on vaikeaa. Taksia käytetään yleensä kiireessä.

Samaan aikaan Suomen taksiala on kehittynyt jopa enemmän sääntelyn alaisena. Sääntely ei estä kehittymistä, kun ala haluaa kehittyä. Ja ala on halunnut kehittyä vuosien saatossa: Korttimaksaminen, paketti- ja muut kuljetukset, suorasoitot, tekstaritilaukset, puheentunnistus, Kelan kimppakyydit ja sähköinen järjestelmä, autojen automaattinen paikantaminen, gps, ja lähimmän asiakasta olevan taksin saaminen, sekä viimeisimpänä valtakunnallinen mobiilisovellus Valopilkku, joka tuo taksin entistä lähemmäksi digitalisaatiota. 

Ala on siis kehittynyt, ja se kehittyy myös tulevaisuudessakin. Taksi ei ole yksi suuri yhtiö. Suomen taksiala missä toimii n. 10 000 Oy, Ky ja Tmi yrittäjää kehittyy, mutta se kehittyy hitaasti harkiten - järkevästi. Se ei kehity hetkessä. Mikään asia ei lyhennä kehitykseen käytettyä aikaa mikäli kehitys halutaan tehdä huolellisesti ilman epärealistisia uskomuksia. Organisaation muutokseen kuuluu riskienhallinta, niiden tiedostaminen, analysointi, estäminen. Riskien osuus ja niiden hallittavuus hankaloituu huomattavasti kiireessä. Tämän perusasian on unohtanut etenkin Liikenne- ja viestintäministeriö. Se menee uskomusten mukaan kiireessä digihypeen, se uskoo kävelevänsä vetten päällä. Kun unohdamme kiireen, alamme muistaa asioita, jotka olemme kiireessämme unohtaneet.

Digitalisaatio on kuitenkin erittäin hyvä päämäärä, kun päämäärään mennään suunnitellusti, unohtaen ideologian. Visio on yleensä hyvä, mahtipontinen ehkä jopa tavoittamaton päämäärä yrityksille. Se on suunnannäyttäjä ja unelma. Realistinen tavoite onkin sitten jotain ihan muuta..

Onneksi on suomalainen taksi - ainakin vielä.

]]>
3 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232908-liikennesektori-tulevaisuudessa-taksiliikenne#comments Foorumi Liikennekaari Lvm Taksi Tulevaisuus Wed, 08 Mar 2017 06:55:34 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232908-liikennesektori-tulevaisuudessa-taksiliikenne
Kilpailutus kiireessä vaikeaa http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230398-kilpailutus-kiireessa-vaikeaa <p>Kilpailutus kiireessä vaikeaa:&nbsp;<a href="http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005060245.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005060245.html</a></p><p>Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Ristola toi juuri mediassa esiin kilpailuttamisen vaikeuden kiireessä, kun kyseessä oli liikenneverkkouudistuksen konsulttiavun kilpailutus.&nbsp;Sama asia pätee taksialan kilpailutuksen ongelmiin. Kuluttaja käyttää taksia yleensä kiireessä tai heti. Sitä ei juuri koskaan varata viikkojen/kuukausien päähän. Korkeintaan se ennakkovarataan seuraavaksi aamuksi/illaksi. &nbsp;Juurikin siksi taksialan hintasääntelyn vapauttaminen ei hyödytä kuluttajaa. Siitä hyötyy vain ja ainoastaan myyjä. Kiireessä tehty kilpailutus on niin kuluttajalle, ministeriölle, yritykselle, jne. vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Oli sitten kyse konsulttiavusta tai esimerkiksi taksiliikenteestä. Tällöin hinnan säätelee myyjä, ei asiakas. Digitalisaatio ei ole millään tavalla ratkaisu tähän ongelmaan. Se ei hidasta aikaa.<br /><br />Liikennekaari<br /><br />Liikennekaari sisältää useita puutteita, ja se on täynnä ideologiaa. Uskomuksilla romutetaan Suomen erittäin tehokas, turvallinen ja Pohjoismaiden halvin taksijärjestemä. Liikennekaaressa ei ole käyty kaikkia vaihtoehtoja läpi. Ministeriö on ajanut asiaa läpi omilla uskomuksilla ja patoutumilla - välittämättä vaihtoehtoisista tavoista tai tutkimatta kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Tämän toteaa jopa lainsäädännön arviointineuvosta:&nbsp;http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000005065793.html?ref=rss.&nbsp;Hallituksen esitys liikennekaareksi sisältää myös sellaisia sanoja kuin &quot;karkeasti arvioituna&quot;, jotka ovat yhtä tyhjän kanssa realiteettien kanssa.<br /><br />Liikennekaari on hyvä päämäärä. Nykyisessä muodossaan se vain sisältää lukemattomia isoja virheitä. Olisikin korkea aika ajaa ministeriöstä ulos vuosia jatkunut ideologia ja tuoda sisään ammattitaito? Ammattitaito, jota ei kaikilta Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiltä nykypäivänä löydy. Päätöksissä pitää olla rohkea, mutta ei tyhmän rohkea. Rohkeudella, kun pääsee tietylle tasolle asti, ja sen jälkeen kuvioihin mukaan astuu realismi. Nuo realismin asiat, joita taksisääntelyn vapauttaneissa maissa pidetään ongelmallisina nykypäivänäkin. Riistohinnoittelu, palveluiden saamattomuus ja harmaa talous ovat juuri sitä realismia. Ministeriö pyrkii sokeasti ajamaan läpi asioitaan. Sen näimme jo katastrofaalisessa ja jopa humoristisessa liikenneverkkouudistuksessa.&nbsp;<br /><br />Mikä olikaan Liikenne- ja viestintäministeriön keino tulevaisuuden harmaan talouden ehkäisyyn liikennekaaressa? Toimijoiden rehellisyys tulojen ilmoittamiseen (!) ja Trafilta mahdollisuuden puuttua tuhansien ja tuhansien yrittäjien hinnoitteluun. Ruotsissa on yritetty puuttua riistohinnoitteluun 26 vuotta - siinä onnistumatta.&nbsp;<br /><br />Uber<br /><br />Uberin maajohtaja Joel Järvinen piti liikennekaaren esitystä huonona siltä osin, että aikataulu on pitkä ja se nostaa entisestään vaatimuksia mm. Uber ajamiseen. Niin, lakihan pysyy siltä osin samana, se ei muutu miksikään - asianmukaiset luvat toimintaan vaaditaan jatkossakin. Luvan hakemisella hakija tosin ilmoittautuu viranomaisen hellään huomaan.<br /><br />Yhtiö ei osaa toimia lainsäädännön puitteissa edes niissä maissa missä taksiala on vapautettu. Tämä tuli esiin vasta Norjassa:&nbsp;http://e24.no/lov-og-rett/uber/skatteetaten-gaar-til-aksjon-mot-400-navngitte-uber-sjaafoerer/23909544. Yhtiö on veroparatiisiyhtiö ja sen &quot;parnerit&quot; nykyajan digitalisaation pimeitä takseja. Juurikin niitä pimeitä takseja mistä vanhemmat, viranomaiset ja ystävät aikanaan ja nykypäivänä meitä varoitteli. Kun se valjastetaan mobiiliin, niin maailma pelastuu? Monikertaisen hinnan maksaminen Uber-kyydistä (yli kaksinkertaisen hinnan maksaminen verrattuna taksin hintaan) saa jotkut toimittajat nauramaan (!) Ei, ei ivallisesti.&nbsp;<br /><br />Aikataulu-asian saimme todeta liikenneverkkouudistuksessa:&nbsp;&quot;Kun unohdamme kiireen, alamme muistaa asioita, jotka olemme kiireessämme unohtaneet.&quot;&nbsp;- Sainio</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kilpailutus kiireessä vaikeaa: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005060245.html

Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Ristola toi juuri mediassa esiin kilpailuttamisen vaikeuden kiireessä, kun kyseessä oli liikenneverkkouudistuksen konsulttiavun kilpailutus. Sama asia pätee taksialan kilpailutuksen ongelmiin. Kuluttaja käyttää taksia yleensä kiireessä tai heti. Sitä ei juuri koskaan varata viikkojen/kuukausien päähän. Korkeintaan se ennakkovarataan seuraavaksi aamuksi/illaksi.  Juurikin siksi taksialan hintasääntelyn vapauttaminen ei hyödytä kuluttajaa. Siitä hyötyy vain ja ainoastaan myyjä. Kiireessä tehty kilpailutus on niin kuluttajalle, ministeriölle, yritykselle, jne. vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Oli sitten kyse konsulttiavusta tai esimerkiksi taksiliikenteestä. Tällöin hinnan säätelee myyjä, ei asiakas. Digitalisaatio ei ole millään tavalla ratkaisu tähän ongelmaan. Se ei hidasta aikaa.

Liikennekaari

Liikennekaari sisältää useita puutteita, ja se on täynnä ideologiaa. Uskomuksilla romutetaan Suomen erittäin tehokas, turvallinen ja Pohjoismaiden halvin taksijärjestemä. Liikennekaaressa ei ole käyty kaikkia vaihtoehtoja läpi. Ministeriö on ajanut asiaa läpi omilla uskomuksilla ja patoutumilla - välittämättä vaihtoehtoisista tavoista tai tutkimatta kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Tämän toteaa jopa lainsäädännön arviointineuvosta: http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000005065793.html?ref=rss. Hallituksen esitys liikennekaareksi sisältää myös sellaisia sanoja kuin "karkeasti arvioituna", jotka ovat yhtä tyhjän kanssa realiteettien kanssa.

Liikennekaari on hyvä päämäärä. Nykyisessä muodossaan se vain sisältää lukemattomia isoja virheitä. Olisikin korkea aika ajaa ministeriöstä ulos vuosia jatkunut ideologia ja tuoda sisään ammattitaito? Ammattitaito, jota ei kaikilta Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiltä nykypäivänä löydy. Päätöksissä pitää olla rohkea, mutta ei tyhmän rohkea. Rohkeudella, kun pääsee tietylle tasolle asti, ja sen jälkeen kuvioihin mukaan astuu realismi. Nuo realismin asiat, joita taksisääntelyn vapauttaneissa maissa pidetään ongelmallisina nykypäivänäkin. Riistohinnoittelu, palveluiden saamattomuus ja harmaa talous ovat juuri sitä realismia. Ministeriö pyrkii sokeasti ajamaan läpi asioitaan. Sen näimme jo katastrofaalisessa ja jopa humoristisessa liikenneverkkouudistuksessa. 

Mikä olikaan Liikenne- ja viestintäministeriön keino tulevaisuuden harmaan talouden ehkäisyyn liikennekaaressa? Toimijoiden rehellisyys tulojen ilmoittamiseen (!) ja Trafilta mahdollisuuden puuttua tuhansien ja tuhansien yrittäjien hinnoitteluun. Ruotsissa on yritetty puuttua riistohinnoitteluun 26 vuotta - siinä onnistumatta. 

Uber

Uberin maajohtaja Joel Järvinen piti liikennekaaren esitystä huonona siltä osin, että aikataulu on pitkä ja se nostaa entisestään vaatimuksia mm. Uber ajamiseen. Niin, lakihan pysyy siltä osin samana, se ei muutu miksikään - asianmukaiset luvat toimintaan vaaditaan jatkossakin. Luvan hakemisella hakija tosin ilmoittautuu viranomaisen hellään huomaan.

Yhtiö ei osaa toimia lainsäädännön puitteissa edes niissä maissa missä taksiala on vapautettu. Tämä tuli esiin vasta Norjassa: http://e24.no/lov-og-rett/uber/skatteetaten-gaar-til-aksjon-mot-400-navngitte-uber-sjaafoerer/23909544. Yhtiö on veroparatiisiyhtiö ja sen "parnerit" nykyajan digitalisaation pimeitä takseja. Juurikin niitä pimeitä takseja mistä vanhemmat, viranomaiset ja ystävät aikanaan ja nykypäivänä meitä varoitteli. Kun se valjastetaan mobiiliin, niin maailma pelastuu? Monikertaisen hinnan maksaminen Uber-kyydistä (yli kaksinkertaisen hinnan maksaminen verrattuna taksin hintaan) saa jotkut toimittajat nauramaan (!) Ei, ei ivallisesti. 

Aikataulu-asian saimme todeta liikenneverkkouudistuksessa: "Kun unohdamme kiireen, alamme muistaa asioita, jotka olemme kiireessämme unohtaneet." - Sainio

]]>
0 http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230398-kilpailutus-kiireessa-vaikeaa#comments Digitalisaatio Liikennekaari Lvm Ministeriö Taksi Sun, 29 Jan 2017 16:18:39 +0000 Jukka-Pekka Kukkonen http://jukka-pekkakukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230398-kilpailutus-kiireessa-vaikeaa
Media on sulautunut osaksi politiikkaa – tapaus Berner http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230142-media-on-sulautunut-osaksi-politiikkaa-tapaus-berner <p>&nbsp;Tapaus Berner on jo varmaan monen mielestä puhtaaksi kaluttu luu, mutta tuon kuitenkin asiasta esiin vielä yhden puolen. Tänä aamuna luettuani Hesarin ja MTV3:n pääuutisia silmiini pisti huolestuttava seikka. Hesarin Marko Junkkarin johdolla tehdyssä koko aukeaman analyysissä otsikoidaan, että &rdquo;Liikenneyhtiö kaatui Bernerin osaamattomuuteen&rdquo;. Luin kovin odotuksin, että nyt asiantuntijat selvittävät, mitä kaikkea oli pielessä liikenneyhtiön sisällössä. Analyysin mukaan toimittajat eivät olleet löytäneet mitään vikaa ehdotuksen sisällöstä, vaan ongelma oli vain selvityksen valmistelussa. Tilannetta kuvaa analyysin lause: &rdquo;Jollain keinoin väylien korjausvelkaa pitäisi päästä kirimään umpeen&rdquo;.</p><p>Entä sitten MTV3:n Huomenta Suomi-ohjelmassa vierailleen asiantuntijakolmikon näkemys? Sama sävel on askelten: &rdquo;Jos haluat saada asioita aikaan, on saatava muut mukaan&rdquo;. Sinänsä jo ikivanha sanonta johtamisesta. Tämä oli päällimmäinen johtopäätös. Ei sanaakaan sisällön hyvyydestä tai huonoudesta!</p><p>Väitän, että Bernerin hanke kaatui kansalaisten raivokkaaseen vastustukseen. He näkivät esityksen oleellisimmat ja vakavat heikkoudet, joita nämä median edustajat eivät nähneet edes kommentoinnin arvoisiksi. Luettelenpa varmuuden vuoksi pääkohdat:</p><ol><li>Autoilijat maksavat nyt n. 7,5 miljardia ja tiestöön laitetaan n. 1,5 miljardia.</li><li>Luodaan infrasta monopoliyhtiö.</li><li>Luodaan monimutkainen tienkäytön maksujärjestelmä toimivan ja yksinkertaisen sijaan.</li><li>Selvitys huijaa uskomaan, että autoilijan kulut pienenevät, kun ne nousevat.</li></ol><p>Median edustajat eivät ole siis huomanneet, miksi Bernerin esitys sai niin kovat vastalauseet. Heille asian ydin oli siinä, että esityksessä ei ollut sisällöllisesti mitään vikaa, ja jos kansalaiset eivät muka tiedä, että heitä huijataan joka tapauksessa, niin se on kansalaisten oma vika &ndash; se on oleellinen osa politiikkaa.</p><p>Eikä tässä kaikki. Berner sai Sipilän tuen ja sille täytyy olla syynsä. Suosittelen lukemaan Niko Kaistakorven blogin, niin pääsette asian todelliseen ytimeen. Pääministeri Sipilän tarkoitus oli tällä yhtiöittämisellä tulouttaa vaikkapa 1000 miljoonaa valtion kassaan välittömästi liikenneyhtiön avulla. Menossa on Suomessakin Kreikan tie, ja sieltä on otettu mallia, miten valtio puliveivaa välttyäkseen näyttämästä todellista taloudellisesta tilannettaan. Sipilän sanoin &rdquo;Valtion pääoma töihin&rdquo; &ndash; eli suomeksi myydään vaikka siemenperunat, jotta hallitus pääsee tavoitteisiinsa, joista yksi on velanoton pienentäminen.</p><p>Näitä asioita ei ole tuonut esiin ykkösmedia, vaan tällaiset some-julkaisut kuten Uusi Suomi. Minua hävettää suomalaisten toimittajien osaaminen ja sulautuminen osaksi poliittista järjestelmää.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  Tapaus Berner on jo varmaan monen mielestä puhtaaksi kaluttu luu, mutta tuon kuitenkin asiasta esiin vielä yhden puolen. Tänä aamuna luettuani Hesarin ja MTV3:n pääuutisia silmiini pisti huolestuttava seikka. Hesarin Marko Junkkarin johdolla tehdyssä koko aukeaman analyysissä otsikoidaan, että ”Liikenneyhtiö kaatui Bernerin osaamattomuuteen”. Luin kovin odotuksin, että nyt asiantuntijat selvittävät, mitä kaikkea oli pielessä liikenneyhtiön sisällössä. Analyysin mukaan toimittajat eivät olleet löytäneet mitään vikaa ehdotuksen sisällöstä, vaan ongelma oli vain selvityksen valmistelussa. Tilannetta kuvaa analyysin lause: ”Jollain keinoin väylien korjausvelkaa pitäisi päästä kirimään umpeen”.

Entä sitten MTV3:n Huomenta Suomi-ohjelmassa vierailleen asiantuntijakolmikon näkemys? Sama sävel on askelten: ”Jos haluat saada asioita aikaan, on saatava muut mukaan”. Sinänsä jo ikivanha sanonta johtamisesta. Tämä oli päällimmäinen johtopäätös. Ei sanaakaan sisällön hyvyydestä tai huonoudesta!

Väitän, että Bernerin hanke kaatui kansalaisten raivokkaaseen vastustukseen. He näkivät esityksen oleellisimmat ja vakavat heikkoudet, joita nämä median edustajat eivät nähneet edes kommentoinnin arvoisiksi. Luettelenpa varmuuden vuoksi pääkohdat:

  1. Autoilijat maksavat nyt n. 7,5 miljardia ja tiestöön laitetaan n. 1,5 miljardia.
  2. Luodaan infrasta monopoliyhtiö.
  3. Luodaan monimutkainen tienkäytön maksujärjestelmä toimivan ja yksinkertaisen sijaan.
  4. Selvitys huijaa uskomaan, että autoilijan kulut pienenevät, kun ne nousevat.

Median edustajat eivät ole siis huomanneet, miksi Bernerin esitys sai niin kovat vastalauseet. Heille asian ydin oli siinä, että esityksessä ei ollut sisällöllisesti mitään vikaa, ja jos kansalaiset eivät muka tiedä, että heitä huijataan joka tapauksessa, niin se on kansalaisten oma vika – se on oleellinen osa politiikkaa.

Eikä tässä kaikki. Berner sai Sipilän tuen ja sille täytyy olla syynsä. Suosittelen lukemaan Niko Kaistakorven blogin, niin pääsette asian todelliseen ytimeen. Pääministeri Sipilän tarkoitus oli tällä yhtiöittämisellä tulouttaa vaikkapa 1000 miljoonaa valtion kassaan välittömästi liikenneyhtiön avulla. Menossa on Suomessakin Kreikan tie, ja sieltä on otettu mallia, miten valtio puliveivaa välttyäkseen näyttämästä todellista taloudellisesta tilannettaan. Sipilän sanoin ”Valtion pääoma töihin” – eli suomeksi myydään vaikka siemenperunat, jotta hallitus pääsee tavoitteisiinsa, joista yksi on velanoton pienentäminen.

Näitä asioita ei ole tuonut esiin ykkösmedia, vaan tällaiset some-julkaisut kuten Uusi Suomi. Minua hävettää suomalaisten toimittajien osaaminen ja sulautuminen osaksi poliittista järjestelmää.

 

]]>
14 http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230142-media-on-sulautunut-osaksi-politiikkaa-tapaus-berner#comments Berner Liikennekaari Liikenneselvitys Wed, 25 Jan 2017 07:48:21 +0000 Antero Ollila http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230142-media-on-sulautunut-osaksi-politiikkaa-tapaus-berner
Berner tarjosi oivan täkyn kuntavaalitaisteluun http://usjussi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229931-berner-tarjosi-oivan-takyn-kuntavaalitaisteluun <p>Ehkä paras ja yhteinen johtopäätös Bernerin erinomaisesta eistyksestä on se, että nyt kuntavaalien alla kaikki vastustajat saivat oivan täkyn vastustaa ties mikä syy kainalossa.</p><p>- Kokoomus on muka ollut täysin tietämätön. Orpo ei &quot;tienyt mitään&quot; ja fiksu Mykkänenkin säestää.</p><p>- PS:llä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa äänien suhteen kuin vastustaa.</p><p>- Kepun vanha kaarti ml. Paavo Värynen löytää syyn tai toisen vastustaa puheenjohtajansa ja&nbsp; ministerien toimintaa.</p><p>- Oppositon vastustus oli ilmiselvä reaktio.</p><p>Johtopäätös:</p><p>Suomea ei voi uudistaa mitenkään; ei sotea , ei liikennettä, ei energiateollisuutta, ei mitään.</p><p>Nostan hattua Sipilälle ja Bernerille luovasta&nbsp; ja rohkeasta &quot;pelastusrenkaasta&quot;, mitä he ovat kaikkien kollegoiden tietäen ehdottaneet. Panneet jopa keskustan äänet vaakalaudalle.</p><p>&quot;Aika on aikaa ja taika on taikaa ja mikään ei muutua saa &quot;, pyydetään Pasi Kaunisto konsultiksi.</p><p><a href="http://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2338261" title="http://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2338261">http://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2338261</a></p><p>PS. En ole keskustalainen</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ehkä paras ja yhteinen johtopäätös Bernerin erinomaisesta eistyksestä on se, että nyt kuntavaalien alla kaikki vastustajat saivat oivan täkyn vastustaa ties mikä syy kainalossa.

- Kokoomus on muka ollut täysin tietämätön. Orpo ei "tienyt mitään" ja fiksu Mykkänenkin säestää.

- PS:llä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa äänien suhteen kuin vastustaa.

- Kepun vanha kaarti ml. Paavo Värynen löytää syyn tai toisen vastustaa puheenjohtajansa ja  ministerien toimintaa.

- Oppositon vastustus oli ilmiselvä reaktio.

Johtopäätös:

Suomea ei voi uudistaa mitenkään; ei sotea , ei liikennettä, ei energiateollisuutta, ei mitään.

Nostan hattua Sipilälle ja Bernerille luovasta  ja rohkeasta "pelastusrenkaasta", mitä he ovat kaikkien kollegoiden tietäen ehdottaneet. Panneet jopa keskustan äänet vaakalaudalle.

"Aika on aikaa ja taika on taikaa ja mikään ei muutua saa ", pyydetään Pasi Kaunisto konsultiksi.

http://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2338261

PS. En ole keskustalainen

 

]]>
11 http://usjussi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229931-berner-tarjosi-oivan-takyn-kuntavaalitaisteluun#comments Liikennekaari Sat, 21 Jan 2017 16:59:36 +0000 Heikki Karjalainen http://usjussi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229931-berner-tarjosi-oivan-takyn-kuntavaalitaisteluun